...

De ziektelast werd op twee manieren geschat: sterfgevallen die rechtstreeks door AMR werden veroorzaakt, en sterfgevallen die verband houden met AMR.Geschat wordt dat AMR zelf 1,27 miljoen doden heeft veroorzaakt in 2019, en dat AMR een rol speelde bij 4,95 miljoen sterfgevallen. Op regionaal niveau blijkt het sterftecijfer te wijten aan resistentie het hoogst in westelijk Afrika bezuiden de Sahara, met 27,3 sterfgevallen per 100.000, en het laagst in Australazië, met 6,5 sterfgevallen per 100.000. Resistentie voor infecties van de lagere luchtwegen veroorzaakte de grootste last, met 400.0000 sterfgevallen te wijten aan AMR en meer dan 1,5 miljoen sterfgevallen geassocieerd met AMR. De zes belangrijkste pathogenen die verband houden met sterfgevallen door resistentie (Escherichia coli, gevolgd door Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii en Pseudomonas aeruginosa) waren samen verantwoordelijk voor 929.000 sterfgevallen en voor 3,57 miljoen sterfgevallen geassocieerd aan AMR. De studie toont ook hoe de impact van verschillende pathogenen varieert per locatie. Ook werden er ernstige gegevenslacunes vastgesteld in verschillende regio's met lage inkomens, wat de noodzaak benadrukt om de microbiologische laboratoriumcapaciteit en systemen voor gegevensverzameling uit te breiden. De auteurs besluiten dat de inzichten die hun studie brengt, kunnen helpen bij het nemen van geïnformeerde en locatiespecifieke beleidsbeslissingen over infectiepreventie- en bestrijdingsprogramma's.Bron:Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022 Feb 12;399(10325):629-655. doi: 10.1016/S0140-6736(21)02724-0. Epub 2022 Jan 19. PMID: 35065702; PMCID: PMC8841637.