Een Finse groep heeft aangetoond dat de Covid-19-pandemie echt een nachtmerrie is. Meer dan de helft van de nachtmerries die in deze studie werden geanalyseerd, had te maken met het nieuwe coronavirus en de daarmee samenhangende restricties.

In een Zuid-Koreaanse studie vertoonde een kwart van de jongere mensen (jonger dan 40 jaar) die in het ziekenhuis werden opgenomen wegens een SARS-CoV-2-infectie, een pneumonie. Hoe meer symptomen ze hadden, des te groter was het risico op pneumonie.

Volgens een preliminaire Ierse studie klaagt meer dan de helft van de patiënten die zijn genezen van een Covid-19, van een aanslepende vermoeidheid, ongeacht hoe ernstig de infectie is geweest.

Volgens een Britse studie dreigen patiënten met een obstructieveslaapapneusyndroom vaker complicaties te ontwikkelen bij een SARS-CoV-2-infectie en lopen ze dus ook meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen en te sterven aan Covid-19.

Volgens een studie uitgevoerd aan de Universiteit van Yale, kan het SARS-CoV-2 in de hersencellen dringen en er zich vermenigvuldigen waardoor de omgevende cellen niet genoeg zuurstof krijgen, wat kan leiden tot hoofdpijn, verwardheid en wanen.

In januari heeft een Chinese passagier met een asymptomatische sars-CoV-2-infectie een derde van de passagiers die in de bus zaten, besmet tijdens een vrij kort traject. Dat is een nieuwe aanwijzing dat het sars-CoV-2 zeer waarschijnlijk kan worden overgedragen via de lucht.

Volgens een Amerikaanse studie verschilt de immuunrespons op het nieuwe coronavirus naargelang van het geslacht. De immuunrespons zou zwakker zijn bij mannen, wat zou verklaren waarom mannen vaker een ernstiger ziektebeeld vertonen bij een sars-CoV-2-infectie.

Adolescenten en jongvolwassenen blijken vrij gespaard te worden door het sars-CoV-2, maar bij adolescenten en jongvolwassenen die dampen of die dampen én gewone sigaretten roken, wordt vaker een diagnose van Covid-19 gesteld. Zij worden ook vaker getest en lopen ook meer kans om symptomen te krijgen dan niet-rokers.

Volgens een studie uitgevoerd in Barcelona hebben korte, maar frequente wandelingen in blauwe ruimtes, waar er veel water is (strand, meer, rivier, fontein) positieve invloed op het welzijn, de vitaliteit en de gemoedsstemming van mensen.

Amerikaanse vorsers hebben ontdekt hebben ontdekt dat cellulaire nanosponsjes het sars-CoV-2 in de val kunnen lokken zodat het de longcellen niet kan aanvallen. Daardoor verminderde de infectiviteit van het virus met bijna 90%. Met die techniek zou ook de ontstekingsreactie op het virus verminderen.

Uit het magazine

Heel vroeg in het onderzoek naar de pathogenese van covid-19 bleek beschadiging van het endotheel met trombusvorming een belangrijk aspect van de aandoening te zijn. Onderzoekers publiceren in New England Journal of Medicine een histopathologische beschrijving van de longletsels. De trombotische schade blijkt groter te zijn dan oorspronkelijk gedacht.