De richtlijnen over behandeling van COPD stellen dat voor een beperkte groep patiënten die exacerbaties blijven hebben, ondanks andere behandelingen, een triple therapie met LAMA/LABA/ICS overwogen kan worden. Het inzicht in hoe men best patiënten identificeert voor wie triple therapie het meest aangewezen is, is echter nog beperkt.

Ondanks een belangrijke afname sinds 1990 blijven pneumonie, griep en andere ondersteluchtweginfecties wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen onder de vijf jaar oud. Dat zijn de bevindingen van een nieuwe analyse van de Global Burden of Disease (GBD), waarin data van 195 landen opgenomen waren.

De finale analyse van een klinische studie die de werkzaamheid van een geadjuvanteerd tuberculosevaccin, M72/AS01E, onderzocht is beschikbaar. Deze studie werd uitgevoerd bij 3.575 volwassenen met een latente Mycobacterium tuberculosis-infectie in Kenia, Zuid-Afrika en Zambia.

Een nieuwe internationale analyse van de WHO toont dat tussen 1995 en 2017 de frequentie van COPD daalde, maar dat het aantal gevallen van COPD verder steeg. Er werd gekeken naar 24 landen, zes in Latijns-Amerika en de Caraïben, telkens twee in Noord-Amerika en Oceanië en 12 landen in Europa. Inclusiecriteria waren een bevolking > 2 miljoen mensen en het beschikbaar zijn van mortaliteitsdata van de laatste 10 jaar.

Uit het magazine

Volgens de technische ramingen van september zouden de uitgaven van het Riziv in 2020 aangroeien tot bijna 28 miljard euro. Om de gezondheidszorgbegroting voor 2020 rond te krijgen moest de beleidscel van minister De Block 308 miljoen euro vinden.

Het tabaksgebruik loopt terug in ons land. Toch rookt nog 19% van onze bevolking - 15% zijn dagelijkse rokers. Opvallend is dat mensen die willen stoppen met roken zelden een beroep doen op professionele hulp.

In de VS gaat het onderzoek naar de longletsels/ziekten die in verband gebracht worden met vapen of het gebruik van elektrische sigaretten nog steeds verder. De CDC gaf inmiddels de ziekte de naam EVALI, wat staat voor 'e-cigarette or vaping product use associated lung injury'.

Een nieuw rapport van de European Environment Agency over de analyse van de luchtkwaliteit in Europa van 2000-2017 is beschikbaar. Hierin bekijkt men de vooruitgang die werd gemaakt om de luchtkwaliteitsstandaarden te bereiken van de twee EU-richtlijnen (Ambient Air Quality Directives) en de WHO Air Quality Guideline. Het rapport bespreekt ook de meest recente bevindingen en schattingen van de impact van luchtvervuiling op de bevolking en ecosystemen.

Bij patiënten met ongecontroleerd astma kan de toevoeging van een langwerkende muscarine-antagonist (LAMA) aan de combinatie van een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkende beta-2-agonist (LABA) de longfunctie verbeteren en het aantal astma-exacerbaties verminderen. Dat tonen voor het eerst de data van de twee dubbelblinde, gerandomiseerde fase 3-studies TRIMARAN en TRIGGER.

Dat er een verband bestaat tussen overgewicht of obesitas en astma, of verergering van astmasymptomen is bekend, maar de oorzaak ervan niet. Eerder postuleerden onderzoekers dat dit mogelijk te wijten zou zijn aan de directe druk van overgewicht op de longen of een algemene verhoogde inflammatie te wijten aan het overgewicht.

Observationele studies suggereerden eerder dat bètablokkers het risico op exacerbaties en overlijden bij patiënten met matige tot ernstige COPD zouden kunnen verlagen. Dit werd nu voor het eerst onderzocht in een prospectieve, gerandomiseerde klinische studie. Een totaal van 532 COPD-patiënten tussen de 40 en 85 jaar oud werd gerandomiseerd om de bètablokker metoprolol met vertraagde afgifte of placebo te krijgen.