De wereldwijde consumptie van marihuana neemt toe, maar er is een gebrek aan bewijs over de effecten op longen aan de hand van longscans. Data zijn nu beschikbaar van een studie die aan de hand van een CT-scan van de thorax de effecten van het roken van marihuana op de longen onderzocht.

Chronische kortademigheid komt vaak voor bij mensen met COPD. Regelmatige, laag gedoseerde morfine met verlengde afgifte kan kortademigheid mogelijk verlichten, maar er is meer bewijs nodig over de werkzaamheid en dosering. Data zijn nu beschikbaar van een Australische gerandomiseerde klinische studie die het effect bepaalde van een behandeling van een week met verschillende doses morfine met verlengde afgifte op de ergste kortademigheid bij mensen met COPD

Astma en atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen delen een onderliggende inflammatoire pathofysiologie. Een recente studie onderzocht of persisterend astma geassocieerd is met halsslagaderplaque, een sterke voorspeller van atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen.

Op Wereldtuberculosedag 2023 gaven het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de ontnuchterende waarschuwing dat de Europese regio, ondanks de middelen om een einde te maken aan tuberculose (tbc), nog ver verwijderd is van het behalen van de doelstelling om de tbc-incidentie met 80% en tbc-sterfgevallen met 90% te verminderen vóór 2030.

Fijnstof met een diameter van 2,5 μm of minder (PM2.5) wordt in verband gebracht met ongunstige uitkomsten voor patiënten met idiopathische longfibrose, maar de associatie met andere fibrotische interstitiële longziekten (fILD) blijft onduidelijk.

Er is opkomend bewijs dat COPD geassocieerd is aan bepaalde patronen van verminderde longfunctie tijdens het leven, waaronder ook de kindertijd. Data zijn nu beschikbaar van een prospectieve cohortstudie die tot doel had te onderzoeken in welke mate levenslooptrajecten van de FEV1/FVC ratio, FVC, en hun combinatie gerelateerd waren aan statische longvolume- en gasoverdrachtsmetingen en diverse gezondheidsrisico's.

Het 2022 Global TB Report van de WGO toont dat verstoringen van de zorg als gevolg van de covid-19-pandemie, in 2021 een negatieve invloed bleven hebben op de strijd tegen tuberculose (TB). Het aantal gevallen en sterfgevallen is voor het tweede jaar op rij gestegen na tientallen jaren van daling.

Ondanks de vooruitgang van astmatherapieën, blijft de last van astma bij jonge kinderen hoog. Daarom is het belangrijk om hulpmiddelen te ontwikkelen die het risico op astma zo vroeg mogelijk kunnen identificeren.

Gerandomiseerde studies zijn nog steeds de gouden standaard tijdens geneesmiddelenonderzoek. Toch is real-world evidence (RWE) interessant om de effectiviteit van geneesmiddelen te beoordelen wanneer deze in de dagelijkse praktijk ingezet worden.

Eerdere onderzoeken suggereerden al dat bepaalde beroepsmatige blootstellingen de aan leeftijd gerelateerde achteruitgang van de longfunctie versnellen. De meeste van deze onderzoeken waren echter van korte duur en leverden geen overtuigende bevindingen op.

Een recent rapport van het European Center for Disease Control (ECDC) toont dat er in 2022 (tot 26/09/2022) 92 gevallen van difterie werden gemeld onder migranten, waaronder één dodelijk. Alle gevallen zijn mannen, voornamelijk afkomstig uit Azië en Afrika, en de meeste werden gediagnosticeerd in opvangcentra voor migranten.

Behoud van levenskwaliteit is belangrijk voor COPD-patiënten en wordt geassocieerd met lager zorggebruik en langere overleving. Longrevalidatie is het meest effectief in het verbeteren van de levenskwaliteit, maar kent een lage opname en therapietrouw.Thuisprogramma's zijn een mogelijke oplossing maar de kennis over de effectiviteit van deze programma's is beperkt.

Live from

Highlights from the 30th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2023) in Seattle, US

Lees de artikels