Ijzer is cruciaal voor het menselijk functioneren, maar ook een essentieel element voor het overleven van virussen en bacteriën. Chelatie van ijzer is dan ook een piste die onderzocht wordt om infecties te bestrijden. Onderzoekers tonen nu aan dat bij tuberculose de ijzerchelator desferrioxamine (DFX) ook kan helpen om immuuncellen te activeren.

Zowel langwerkende muscarineantagonisten (LAMA) als langwerkende bèta-agonisten (LABA) spelen een centrale rol in de behandeling van stabiele chronische COPD. Welk van de twee best gekozen wordt voor de initiële behandeling is echter niet duidelijk.

Dat de menselijke darmen, genitaliën en huid gunstige bacteriestammen bevatten, is reeds geweten. Onderzoekers ontdekten recent dat ook in de neus bepaalde bacteriestammen voorkomen die mogelijk een gunstige rol spelen bij de gezondheid van de bovenste luchtwegen.

Het stellen van de diagnose van hooikoorts of allergische rhinitis dient in de toekomst mogelijk niet meer te gebeuren via een huidpriktest of bloedtest. Onderzoekers van de Technische Universiteit München toonden aan dat de diagnose even goed gesteld kan worden via een nasaal uitstrijkje.

Een survey die uitgevoerd werd in de Verenigde Staten door de University of Michigan bij jongeren tussen de 12 en 24 jaar oud toont dat deze zich wel degelijk bewust zijn van de gezondheidsrisico's en verslavingsgevaren die aan vapen verbonden zijn. Het zijn eerder de sociale aspecten die hen er toe drijven om e-sigaretten te gebruiken.

Onderzoekers ontwikkelden een sensor van 2 mm2 die gedragen kan worden boven de kleding en mechanische akoestische signalen van hart en longen kan oppikken. Deze sensor, die de 'encapsulated accelometer contact microphone' (ACM) genoemd wordt, levert de mogelijkheid voor screening van cardiopulmonaire aandoeningen en longitudinale monitoring.

Uit het magazine

In de internationale literatuur is er de laatste tijd heel wat gedebatteerd over de rol van CT thorax bij screening naar covid-19. Vaak waren de standpunten nogal zwart-wit: aangewezen of niet aangewezen. Een studie van het AZ Delta onder leiding van dr. Kristof De Smet (diensthoofd radiologie) brengt een genuanceerder beeld naar voren.