Pneumothorax: observatie of drainage?

Pneumothorax: observatie of drainage?

De diagnose van een pneumothorax wordt steeds vaker gesteld op een CT-scan van de thorax. Omdat de behandeling steeds minder invasief ...

Nivolumab plus ipilimumab bij mesothelioom

Nivolumab plus ipilimumab bij mesothelioom

Monotherapie met checkpointinhibitoren is doeltreffend gebleken bij recurrent maligne pleuraal mesothelioom. In INITIATE, een ...

Vitamine D voor COPD-patiënten

Vitamine D voor COPD-patiënten

Gerandomiseerde, gecontroleerde studies (RCT) die onderzochten of vitamine D zijn ...

Longfunctieachteruitgang bij ouderen

Longfunctieachteruitgang bij ouderen

Longitudinale gegevens over de longfunctieverandering bij ouderen zijn zeldzaam. De auteurs volgden de absolute en relatieve wijzigingen van FEV1 en FVC op in een oudere populatie op basis van een aantal demografische gegevens.

Fijn stof, buitentemperatuur en longfunctie

Fijn stof, buitentemperatuur en longfunctie

De plotse blootstelling aan droge koude lucht is een trigger voor bronchoconstrictie. Weinig is echter geweten over de impact van de dagelijkse schommelingen van de buitentemperatuur op de longfunctie. Dat werd bij 5.896 patiënten van de Framingham Heart Study Offspring en de Third Generation Cohorts, woonachtig in het noordoosten van de VS, nagetrokken.

Nieuwe antirinovirale eigenschappen van het luchtwegepitheel

Nieuwe antirinovirale eigenschappen van het luchtwegepitheel

Het humaan rinovirus kennen we als belangrijkste oorzaak van een banale verkoudheid en als trigger van de meeste acute exacerbaties bij patiënten met astma en COPD. Stikstofoxide (NO) en S-nitrosoglutathion die in het luchtwegepitheel worden aangemaakt, spelen een rol in de verdediging tegen infecties door het rinovirus.

Werkwijze bij acuut respiratoir falen

Werkwijze bij acuut respiratoir falen

Acuut respiratoir falen treedt op tot bij de helft van de patiënten met hematologische kankers en 15% van de patiënten met vaste tumoren of orgaantransplantatie. De mortaliteit blijft hoog. De auteurs reviewen de huidige aanpak bij immuungecompromitteerde patiënten.

Rol van de as darm-long bij astma

Rol van de as darm-long bij astma

De factoren die een rol spelen in de initiatie en in exacerbaties bij astma zijn individuele gevoeligheid, virale infecties, blootstelling aan allergenen en aan tabaksrook, en luchtverontreiniging buitenshuis. Maar welke rol speelt de as darm-long bij de ontwikkeling van astma?

Betere gemoedstoestand na COPD-revalidatie

Betere gemoedstoestand na COPD-revalidatie

Is de DASS-21-schaal, die depressie, angst en stress meet aan de hand van 21 vragen, bruikbaar om het effect te meten van een revalidatieprogramma voorgesteld aan COPD-patiënten?

Influenza wereldwijd becijferd

Influenza wereldwijd becijferd

De last die influenza met zich meebrengt wordt vaak in het kader van een pandemie becijferd. Men vergeet wel eens dat elk jaar lageluchtweginfecties en andere respiratoire aandoeningen (zoals COPD) aan seizoensinfluenza kunnen worden toegeschreven. De Global Burden of Disease Study (GBD) 2017 kwantificeert dit verlies aan gezondheid op wereldniveau op een wetenschappelijke manier.