Rol van celveroudering in COPD en longfibrose

Celveroudering wordt vandaag beschouwd als een belangrijk mechanisme dat chronische longziekten, meer bepaald COPD en idiopathische longfibrose, stuurt. De celveroudering zou te wijten zijn aan het stoppen van de celdeling en in relatie staan met stress door activatie van respectievelijk p53 en p16INK4a, die leiden tot activatie van p21CIP1 en stoppen van de celcyclus.

e-Sigaret met schadelijke aroma's

Nu de e-sigaret aan aanhangers wint, hetzij om te helpen bij het stoppen met roken, hetzij als alternatief voor de sigaret, stelt zich vaker de vraag naar hun veiligheid. Dan wordt verwezen naar de toegevoegde chemische aroma's.

Aantasting kleine luchtwegen in alle stadia van astma

Hoewel erkend wordt dat er bij astma stoornissen in de kleine luchtwegen zijn, is de rol hiervan in de ernst en de controle van astma onduidelijk. Aan de hand van biomerkers, fysiologische testen en beeldvorming proberen de auteurs een beter beeld te krijgen van deze 'small airways dysfunctions' (SAD).

Preventie van tb in de hiv-populatie

Wereldwijd sterven elke dag 1.000 personen met een hiv-infectie aan tuberculose (tb). De WGO beveelt preventieve behandeling met isoniazide aan, maar die is niet overal beschikbaar. Bovendien moet ze zes tot negen maanden worden genomen, zijn er nevenwerkingen en treedt resistentie op. Een kortere preventie met rifamycine is ook effectief maar beperkt in gebruik.

Longembolie uitsluiten bij zwangere vrouwen

Door de lage specificiteit en sensitiviteit van d-dimeren voor het opsporen van longembolie, worden zwangere vrouwen te vaak onderworpen aan CT-longangiografie of ventilatieperfusiescan en dat is voor moeder en foetus geen goede zaak. De auteurs testen een algoritme aangepast aan de zwangerschap uit bij vermoeden van longembolie.

Het microbioom bij tuberculose

Er gaat geen nummer voorbij of we hebben het over het microbioom. Ook in de respiratoire gezondheid speelt het microbioom een rol. Het klinische belang ervan bij longtuberculose staat nog in de kinderschoenen. De auteurs werpen dan ook een kritische blik op wat de research vandaag weet.

Triple therapie in één inhaler bij COPD

Door de beschikbaarheid van triple therapie in één inhaler verdient het gebruik ervan bij COPD enige verduidelijking. Dat vonden althans de professionele zorgverleners in het Verenigd Koninkrijk in een enquête. De resultaten vormden de gesprekstof voor een multidisciplinair expertpanel.

Griepseizoen luw maar nog niet voorbij

De voorbije week, van 25 februari tot 3 maart, daalde het aantal raadplegingen voor griepale syndromen in de Huisartsenpeilpraktijken tot 409 per 100.000 inwoners. Dat blijkt uit het Griepbulletin van Sciensano.

Longvolumereductie bij emfyseem klinisch relevant?

Longvolumereductie kan goede resultaten geven bij geselecteerde patiënten met ernstig longemfyseem die op maximale medicatie staan. Omdat de uitkomsten zo gevarieerd zijn, drong een systematische review en meta-analyse zich op.

Epidemiologie van Mycoplasma pneumoniae

Moeten we aan Mycoplasma pneumoniae (Mp) denken als schoolgaande kinderen voor een pneumonie in het ziekenhuis moeten worden opgenomen? De Amerikaanse auteurs onderzochten de epidemiologie van Mp bij min-18-jarigen die werden gehospitaliseerd voor pneumonie opgelopen buiten het ziekenhuis.

Bètablokkers en risico op COPD

Een grote Deense populatiestudie (1995-2015) heeft nagegaan of behandeling met bètablokkers op lange termijn een invloed heeft op het risico op COPD in de algemene bevolking. Daartoe werden nieuwe gebruikers van bètablokkers of andere antihypertensiva, baseline zonder COPD en 30-90 jaar oud, opgevolgd.

Cultuurnegatieve TB onderschat

Zonder HIV-co-infectie is cultuurnegatieve longtuberculose (TB) waarschijnlijk een vroeg stadium van de ziekte, die onbehandeld kan evolueren naar een cultuurpositieve toestand. Het herkennen van de ziekte in een vroeg stadium, als nog weinig Mycobacteria tuberculosis aanwezig zijn, heeft voordelen.

Tweede kanker na longkanker

Over de laatste 15 jaar is de 5-jaarsoverleving van longkanker verdubbeld. De auteurs onderzochten het risico op een tweede primaire kanker, gerelateerd aan roken, onder de overlevenden.

Astma en respons op PPV23

Astmapatiënten lopen een hoger risico op een ernstige pneumokokkeninfectie. Over de invloed van de astmastatus op de respons op het 23-valent vaccin tegen pneumokokken (PPV23) is echter weinig gekend.

Impact van passief roken op FeNO bij kinderen met astma

Studies suggereren dat passief roken sterk bepalend is voor de hoeveelheid NO in uitgeademde lucht (FeNO) bij kinderen, al zijn objectieve methoden nodig om de blootstelling aan passief roken te meten. In deze studie worden de cotininespiegels in de urine, de FeNO en de FEV1 gebruikt bij kinderen met allergisch en niet-allergisch astma.

Roken vermindert de overlevingskansen bij mensen met een melanoom

Volgens een Britse studie zouden de overlevingskansen van patiënten met een melanoom die blijven roken nadat de diagnose van melanoom werd gesteld, veel minder goed zijn. De respons van het immuunsysteem op het melanoom zou minder efficiënt zijn bij rokers dan bij niet-rokers.