Impact van CRP op mortaliteit bij pneumonie

Impact van CRP op mortaliteit bij pneumonie

Voor de behandeling van pneumonie buiten het ziekenhuis hebben combinaties met een macrolide een lagere mortaliteit aangetoond ...

Helpende benaderingen van ademnood

Helpende benaderingen van ademnood

Ademnood is een vaak voorkomend en stresserend symptoom bij gevorderde ziekte en een merker van achteruitgang. Een systematische ...

Over hete zomers en COPD-exacerbaties

Over hete zomers en COPD-exacerbaties

COPD-patiënten hebben vaker met exacerbaties te maken in de winter, maar ook tijdens hittegolven in de zomer. De globale klimaatveranderingen ...

Subcutaan prostacycline-analoog bij CTEPH

Subcutaan prostacycline-analoog bij CTEPH

Subcutaan treprostinil is een doeltreffende behandeling van pulmonale arteriële hypertensie. Een studie onderzocht de doeltreffendheid ...

Astma en COPD uitgelegd voor uw patiënten

Astma en COPD uitgelegd voor uw patiënten

Het Riziv werkte samen met Test-Aankoop folders en brochures uit voor patiënten met astma en met COPD. Deze publicaties onderstrepen ...

Eosinofielen bepalen bij COPD

Eosinofielen bepalen bij COPD

Voor de initiële behandeling van COPD zijn zowel LABA's als LAMA's aanbevolen*. Maar bijna alle LABA's zijn alleen gecombineerd met een ICS beschikbaar. De auteurs hebben dan ook LABA+ICS vergeleken met LAMA, als initiële behandeling in de dagelijkse praktijk, in functie van de bloedeosinofilie.

Risico op eerste sigaret inschatten bij adolescenten

Risico op eerste sigaret inschatten bij adolescenten

Een prognostisch instrument om te bepalen hoe groot het risico is dat een jongere in het volgende jaar begint te roken, kan in de dagelijkse praktijk nuttig zijn in de begeleiding van deze jongere. De vragen invullen vraagt niet veel tijd en de score komt overeen met een risicopercentage om te starten met roken in het volgende jaar.

Roflumilast bij COPD met chronische bronchitis

Roflumilast bij COPD met chronische bronchitis

De ROBERT-studie werd opgezet om de anti-inflammatoire effecten van de fosfodiësterase-4 (PDE-4) inhibitor roflumilast op de bronchiale mucosa te onderzoeken bij patiënten met matige tot ernstige COPD én chronische bronchitis.

Risicofactor voor pneumonitis bij immunotherapie

Risicofactor voor pneumonitis bij immunotherapie

Nu succesvolle casussen behandeld met immunotherapie de media halen, kunnen patiënten onrealistische verwachtingen koesteren. En al is het toxiciteitsprofiel van PD-1/PD-L1-blokkers klein, ernstige nevenwerkingen zijn reëel. Bijvoorbeeld pneumonitis bij patiënten met longkanker én een vooraf bestaande longfibrose.

Impact van pneumokokkenvaccinatie van kinderen op ouderen

Impact van pneumokokkenvaccinatie van kinderen op ouderen

In deze Europese multicentrische studie werd een inschatting gemaakt van de onrechtstreekse gevolgen van vijf jaar vaccinatie van kinderen met een geconjugeerd polysaccharide vaccin tegen pneumokokken (PCV10/PCV13) op invasieve pneumokokkeninfecties (IPD) bij ouderen in 13 centra in tien Europese landen, waaronder onze buurlanden Frankrijk en Nederland.

Meer dan vier uur beweging per dag bij astma

Meer dan vier uur beweging per dag bij astma

Over het verband tussen dagelijkse lichaamsbeweging en longfunctie bij astmapatiënten is weinig gekend. Dat werd uitgepluisd in een Finse studie bij volwassenen bij wie de diagnose van astma 12 jaar geleden was gesteld.

Mucoviscidose: monitoring van lichaamsbeweging

Mucoviscidose: monitoring van lichaamsbeweging

Bij mucoviscidose gaat lichaamsbeweging gepaard met minder hospitalisaties en met handhaving van de longfunctie. Daarom hoort het bij de standaardzorg. Maar hoe de monitoring van beweging bij kinderen en adolescenten dan moet worden georganiseerd, of hoe ze lichaamsbeweging percipiëren, is dan weer onduidelijker. Vandaar deze studie die onder andere zocht naar de aanvaardbaarheid van een monitoring device.

Is de reactie op luchtvervuiling geslachtsgebonden?

Is de reactie op luchtvervuiling geslachtsgebonden?

Het verbranden van biomassa, inclusief houtrook, gaat gepaard met een toename van infecties van de onderste luchtwegen. Maar kan een acute blootstelling aan houtrook de inflammatoire respons op influenza in de neus wijzigen?