Eosinofielen bepalen bij COPD

Eosinofielen bepalen bij COPD

Voor de initiële behandeling van COPD zijn zowel LABA's als LAMA's aanbevolen*. Maar bijna alle LABA's zijn alleen gecombineerd ...

En als licht zou kunnen helpen bij het stoppen met roken?

En als licht zou kunnen helpen bij het stoppen met roken?

Een groep Franse en Amerikaanse vorsers is erin geslaagd de nicotinereceptoren bij muizen te blokkeren door inplanting van een minuscuul lichtgevoelig schakelaartje in de hersenen en zo de verslavende effecten van nicotine te controleren.

Meer dan vier op de tien ziekenhuizen in de rode cijfers

Meer dan vier op de tien ziekenhuizen in de rode cijfers

Het courant resultaat van de algemene ziekenhuizen is er in 2017 fors op achteruitgegaan: 67,1 miljoen euro minder dan in 2016, of een afname met 70%. "De toenemende financiële kwetsbaarheid van de sector doet vragen rijzen over het vermogen om de toekomstige uitdagingen en hervormingen aan te gaan", waarschuwen de auteurs van de Maha-studie 2018, die woensdag werd voorgesteld.

Betere prognosebepaling bij interstitiële longziekte

Betere prognosebepaling bij interstitiële longziekte

Vergroting van de mediastinale lymfeklieren op een CT-thorax is prevalent bij patiënten met interstitiële longziekte. Kan deze vergroting predictief zijn voor de klinische uitkomst en voor de circulerende cytokinespiegels?

Mogelijkheden bij multidrugresistente tuberculose

Mogelijkheden bij multidrugresistente tuberculose

Multidrugresistente tuberculose heeft een slechte prognose. Welke combinaties zijn dan nog mogelijk en wat zijn de kansen op succes? En wat is het optimale aantal geneesmiddelen en de duur van de behandeling bij patiënten met multiresistente tuberculose?

Bronchiolitisprofiel en kans op astma

Bronchiolitisprofiel en kans op astma

Bronchiolitis kan onder verschillende vormen voorkomen. Hoe is de associatie met allergie/inflammatoire biomerkers, nasofaryngeale microbiota en ontstaan van recidiverende wheezing op de leeftijd van drie jaar?

Triple therapie bij COPD ook zonder exacerbaties

Triple therapie bij COPD ook zonder exacerbaties

Is triple therapie, inclusief inhalatiesteroïden, bij symptomatische COPD-patiënten met matige tot ernstige COPD maar zonder voorgeschiedenis van exacerbaties, doeltreffender dan duale therapie?

Triggers voor astma bij reddings- en bergingswerkers

Triggers voor astma bij reddings- en bergingswerkers

Deze studie onderzocht de astmatriggers bij reddings- en bergingswerkers van de WTC-torens na 9/11. Ze gingen meer bepaald op zoek naar mentalegezondheidsfactoren die de perceptie van de triggers beïnvloedt bij diegenen die astma hadden vóór de catastrofe.