Volgens een Amerikaanse studie dreigen kinderen met een ondersteluchtweginfectie een obstructieveslaapapneusyndroom te ontwikkelen. Kinderen die tijdens de eerste kinderjaren een ernstige bronchiolitis hebben doorgemaakt, lopen een tweemaal hoger risico op optreden van een obstructieveslaapapneusyndroom tijdens de eerste vijf levensjaren.

Volgens een Amerikaanse studie hebben veel mensen meer dan zes maanden na het begin van de pandemie nog altijd last van psychisch lijden, depressie en angst en is de geestelijke gezondheid bij mensen die al gezondheidsproblemen hadden zoals kanker, erop verslechterd.

Ongeveer 30% van de zuigelingen met ernstige bronchiolitis, die meestal wordt veroorzaakt door RSV, ontwikkelt later astma. Ondanks het feit dat er aanwijzingen zijn dat er klinische heterogeniteit bestaat binnen RSV-bronchiolitis, is er nog maar weinig bekend over de biologisch verschillende endotypen ervan.

Een Zweedse studie toont dat een vroeg gebrek aan bifidobacteriën, en in het bijzonder uitputting van genen uit het metagenoom die nodig zijn voor het gebruik van humane melkoligosachariden (HMO), geassocieerd is met systemische ontsteking en immuundysregulatie.

Binnen het European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC) -project publiceerden onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt, experten van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en andere experten uit EU/EER-landen de meest uitgebreide en een gedetailleerde beschrijving tot nu toe van het antibioticagebruik in de gemeenschap (d.w.z buiten de ziekenhuizen).

Braziliaanse vorsers hebben een peptide ontdekt in het gif van de jararacussuadder dat de vermenigvuldiging van het coronavirus in apencellen met 75% remt. Ze zijn ervan overtuigd dat dat een doorbraak is die zou kunnen uitmonden in een ontwikkeling van een geneesmiddel tegen het sars-CoV-2, de verwekker van Covid-19.

Volgens een Amerikaanse studie zou een geneesmiddel gericht tegen interferon-kappa, een eiwit dat door de huidcellen wordt geproduceerd, de ernst van psoriasis weleens kunnen verminderen. In een studie bij muizen hebben ze vastgesteld dat de hoeveelheid interferon-kappa correleerde met de ontsteking.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.