Belangrijke kloof tussen algemene patiëntenpopulatie en klinische studiepopulaties bij COPD

Bij COPD-patiënten is het erg belangrijk om exacerbaties te voorkomen, omdat deze het verdere ziekteverloop kunnen beïnvloeden. Behandelingsaanbevelingen worden meestal opgesteld op basis van resultaten van gerandomiseerde, klinische studies. De relevantie van deze data is echter mogelijk gelimiteerd omdat de studiepopulaties niet representatief zijn voor de algemene patiëntenpopulatie.

Onderzoek naar uitbraak longletsels geassocieerd met e-sigarettengebruik in de VS

In de VS onderzoeken de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de Food and Drug Administration (FDA), samen met andere publieke gezondheidsinstanties, de recente uitbraak van longletsels/ziekten in meerdere staten, die in verband gebracht worden met het gebruik van elektrische sigaretten (e-sigaretten). Naar het gebruik van e-sigaretten wordt ook vaak gerefereerd als 'vapen'.

Nieuwe biomarker bij longfibrose?

Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) wordt gekenmerkt door een overmatige opstapeling van extracellulaire matrix. Degradatie van deze matrix genereert vrij circulerende eiwitfragmenten. Kunnen wijzigingen in de hoeveelheid eiwitfragmenten als biomarker worden gebruikt en ziekteprogressie voorspellen?

De uitdagingen van RSV binnenkort overwonnen

RSV of het respiratory syncytial virus komt zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. Bij zuigelingen is het de meest voorkomende alleenstaande reden voor respiratoire hospitalisatie en wereldwijd de tweede grootste doodsoorzaak in geval van lageluchtweginfectie. Hoever staat het met een vaccin?

Hospitalisatie voor griep bij astmapatiënten

Het risico dat astmapatiënten met griep worden gehospitaliseerd, is groot. Is het mogelijk om deze patiënten te identificeren op basis van markers voor systemische en lokale inflammatie ?

Sarcoïdose neemt toe in Canada

Het lijkt erop dat de mortaliteit gerelateerd aan sarcoïdose toeneemt in Noord-Amerika, meer bepaald bij vrouwen en ouderen. Om de incidentie, prevalentie en mortaliteit door sarcoïdose in te schatten werd een cohortstudie opgezet in Ontario, Canada (1996-2015).

COPD-exacerbatie en virale infecties

Virale luchtweginfecties worden als belangrijkste risicofactor voor acute exacerbatie bij COPD aangewezen. Zwitserse onderzoekers keken naar het longitudinale verband tussen bovenste luchtweginfecties (URTI) door virussen en COPD-exacerbaties.