Voor het eerst toonden onderzoekers het bestaan van een microbioomsignatuur aan in de foetus en de placenta, en dat reeds vroeg tijdens de zwangerschap. Geruime tijd wordt immers al gespeculeerd dat er bij de geboorte een luchtwegenmicrobioom aanwezig is.

Luchtvervuiling is wereldwijd verantwoordelijk voor het verkorten van de levensduur van mensen op een schaal die veel groter is dan oorlog, andere vormen van geweld, infectieziekten zoals malaria of HIV/AIDS en roken. Dat toont een studie die onlangs in Cardiovascular Research werd gepubliceerd.

Eerder onderzoek suggereerde al dat ontstekingen van de luchtwegen kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van reumatoïde artritis, maar tot nog toe was was de rol van chronische luchtwegenziekten in de ontwikkeling van reumatoïde artritis niet duidelijk.

Verschillende studies toonden reeds eerder een verband aan tussen borstvoeding en de ontwikkeling van astma bij kinderen. Hierbij werd echter geen onderscheid gemaakt tussen partiële of exclusieve borstvoeding, en ook het verband met het ontwikkelen van respiratoire allergieën werd eerder niet uitvoerig onderzocht.

Blootstelling aan fijn stof, in casu PM2,5 (met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer), en zwarte koolstof (door verbranding van koolwaterstoffen) correleert met een minder goede gezondheid van het bot, volgens een studie uitgevoerd in India.

Japan heeft de 3700 passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Diamond Princess gedurende meer dan twee weken in quarantaine gezet. Volgens een Zweedse studie zijn daardoor meer passagiers geïnfecteerd door het coronavirus dan als ze onmiddellijk aan wal waren gegaan. De preventieve maatregelen aan boord van het schip zijn weliswaar effectief geweest.

Texaanse vorsers hebben als eersten een driedimensionale kaart op atoomniveau opgesteld van het spike-eiwit van het COVID-19, het gedeelte van het nieuwe coronavirus dat zich bindt aan humane cellen en die infecteert. Die doorbraak biedt uitzicht op de ontwikkeling van een behandeling en een vaccin.

In de longen van mensen die roken, werd een nieuwe subpopulatie van cellen ontdekt, die in het lichaam blijft zitten, ook na rookstop. Bij sequencing van die cellen werd een gen teruggevonden, dat ook wordt teruggevonden in precancereuze longweefsels en longkankerweefsel.

Er wordt veel onderzoek verricht naar het nieuwe coronavirus 2019-nCoV, momenteel COVID-19 genoemd, dat in december in Wuhan (China) werd ontdekt. Een subjectieve keuze van de laatste studies.

Er werd snel een eerste wetenschappelijke studie gepubliceerd die de klinische symptomen van 41 patiënten die geïnfecteerd werden met het nieuwe coronavirus, en de daarmee samenhangende complicaties beschrijft. Het aantal gevallen is weliswaar beperkt, maar dat eerste overzicht van de pathofysiologie van een 2019-nCoV-pneumonie geeft toch al een beter inzicht in de ziekte.