...

Een groep van de Universiteit van Göteborg heeft de sterfte aan plotselinge hartstilstand geëvalueerd bij patiënten met een sars-CoV-2-infectie. Voor hun observatiestudie zijn ze uitgegaan van de gegevens van het nationale Zweedse register van cardiopulmonale reanimatie. Tussen 1 januari en 20 juli 2020 werden 3026 gevallen van hartstilstand (1946 buiten het ziekenhuis en 1080 in het ziekenhuis) geregistreerd. De gevallen werden in twee groepen ingedeeld: een prepandemische groep (voor 16 maart) en een pandemische groep (van 16 maart tot 20 juli). De totale sterfte werd geëvalueerd met Cox-regressieanalyse en de sterfte na 30 dagen met logistische-regressieanalyse.Tijdens de pandemie werden 88 gevallen (10%) van hartstilstand geregistreerd buiten het ziekenhuis en 72 (16,1%) in het ziekenhuis bij patiënten met een actieve Covid-19. De sterfte na 30 dagen bij patiënten met een sars-CoV-2-infectie na een hartstilstand buiten of in het ziekenhuis was respectievelijk 3,4 en 2,3 keer hoger dan bij de patiënten zonder Covid-19.Bij vergelijking van de prepandemische gevallen met de Covid-19-patiënten hebben de wetenschappers vastgesteld dat de totale sterfte na een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis bijna driemaal hoger was: 4,5-maal hoger bij mannen en een derde hoger bij vrouwen. De totale sterfte na een hartstilstand in het ziekenhuis was meer dan tweemaal hoger: de helft hoger bij mannen en meer dan negen keer hoger bij vrouwen. Bij analyse van de gegevens van de studie in oktober 2020 had geen enkele patiënt het ziekenhuis levend verlaten: veel patiënten waren overleden en de andere werden nog altijd in het ziekenhuis behandeld.De gecorrigeerde overleving 30 dagen na een hartstilstand buiten het ziekenhuis was 4,7% bij patiënten met een Covid-19, 9,8% bij de patiënten zonder sars-CoV-2-infectie en 7,6% tijdens de prepandemische periode. De gecorrigeerde overleving 30 dagen na een hartstilstand in het ziekenhuis was 23,1% bij Covid-19-patiënten, 39,5% bij patiënten zonder Covid-19 en 36,4% tijdens de prepandemische periode. Aangezien hun studie erop wijst dat een hartstilstand vaker voorkomt en vaker dodelijk is bij Covid-19-patiënten, beschouwen de auteurs hun resultaten als een alarmsignaal voor het publiek de gezondheidswerkers en de beleidsmakers. Die moeten dus worden geïnformeerd over de acute cardiale complicaties van Covid-19. (referentie: European Heart Journal, 5 februari 2021, doi: 10.1093/eurheartj/ehaa1067)