...

En waarom niet dansen als middel tegen de ziekte van Parkinson? Dat is in wezen de ontdekking van Canadese vorsers die de effecten van dansen bij de ziekte van Parkinson hebben onderzocht. Ze hadden de bedoeling een neurorevalidatiestrategie op lange termijn uit te dokteren om de symptomen tegen te gaan.De wetenschappers hebben 32 patiënten met een lichte tot matige ziekte van Parkinson gevolgd. Tussen oktober 2014 en november 2017 heeft de helft (11 mannen en 5 vrouwen van gemiddeld 69 jaar) deelgenomen aan een programma van dansen een uur en een kwartier per week met afwisselend aerobe en anaerobe oefeningen van verschillende dansstijlen.Het programma begon met muzikale begeleiding tijdens de opwarming in zittende houding, daarna oefeningen aan de balk en tot slot bewegingen op de grond. Alle deelnemers hebben de choreografie geleerd met het oog op een optreden.Die 16 patiënten werden dan vergeleken met 16 controlepatiënten van dezelfde leeftijd en met een even ernstige ziekte van Parkinson, die niet zijn gaan dansen.Na fysieke activiteit gedurende minstens een uur en een kwartier per week werd een vermindering van de lichamelijke en psychologische symptomen van de ziekte waargenomen. Na drie jaar dansen vertoonden de parkinsonpatiënten minder motorische uitvalsverschijnselen en waren ze ook verbeterd op het vlak van spreken, tremor, evenwicht en stijfheid in vergelijking met de patiënten die niet hadden gedanst.Ook werd een significante verbetering van de ervaringen in het dagelijkse leven waargenomen (cognitieve stoornissen, hallucinaties, depressie, angst en droefheid).In die studie waren de niet-motorische aspecten van het dagelijkse leven, de motorische ervaringen in het dagelijkse leven en de motorische complicaties bij de parkinsonpatiënten die hadden deelgenomen aan het dansprogramma, over verloop van tijd niet verslechterd in vergelijking met wat werd gezien bij de parkinsonpatiënten die niet hadden gedanst."We wisten dat dansen bepaalde hersenzones activeert bij mensen zonder de ziekte van Parkinson", commentarieert Joseph DeSouza, hoofdauteur van de studie. "Bij patiënten met een ziekte van Parkinson, zelfs als ze maar lichte motorische uitvalsverschijnselen vertonen, kan activiteit invloed hebben op hun dagelijkse leven en hun isolatie verminderen."De vorsers schrijven de verbetering toe aan het multisensorische karakter van dansen. "Dansen stimuleert het gehoor, de tastzin, het gezichtsvermogen en de proprioceptie en voorts is er nog een interactief sociaal aspect", concludeert Karolina Bearss.(referentie: Brain, 7 juli 2021, doi: 10.3390/brainsci11070895)