...

Roken blijft een belangrijke oorzaak van voortijdig overlijden. Rookstop is erg moeilijk wegens de nicotineverslaving. De wetenschappers hebben de gegevens doorgenomen van 6700 rokers die hadden deelgenomen aan een studie van de National Institutes of Health, om na te gaan welk percentage van de rokers voldeed aan de criteria van tabaksgebruikstoornis van de 5e editie van de Diagnostic and Statistical Manual (DSM-5).85% van de mensen die dagelijks rookten, beantwoordde in min of meerdere mate aan de criteria van tabaksgebruikstoornis. Hoe groter het aantal sigaretten dat per dag werd gerookt, des te hoger was de waarschijnlijkheid dat de proefpersonen voldeden aan de criteria.Ongeveer 35% van de mensen die één tot vier sigaretten per dag rookten, en 74% van de mensen die 21 sigaretten of meer per dag rookten, vertoonden een matig ernstige of ernstige tabaksgebruikstoornis. verrassend is wel dat bijna twee derde van de lichte rokers (één tot vier sigaretten per dag) en ongeveer een kwart van de mensen die minder dan één keer per week rookten, criteria vertoonden van een tabaksgebruikstoornis. Met andere woorden, een tabaksgebruikstoornis doet zich niet alleen voor bij mensen die veel roken. "Voorheen dachten sommigen dat enkel patiënten die minstens 10 sigaretten per dag roken, een tabaksgebruikstoornis kunnen ontwikkelen, en ik hoor dat nu nog soms zeggen", commentarieert prof. Jonathan Flouds. "Deze studie leert dat die stoornis ook kan optreden bij mensen die heel weinig roken, en zelfs mensen die niet elke dag roken."Volgens prof. Jason Oliver, coauteur van de studie, volstaat het niet te vragen hoeveel sigaretten iemand per dag rookt. We moeten de elf criteria die in de DSM-5 vermeld worden, doornemen. Want ook mensen die weinig roken, kunnen een behandeling nodig hebben om met succes te kunnen stoppen met roken. (referentie: American Journal of Preventive Medicine, 22 december 2020, doi: 10.1016/j.amepre.2020.10.019)