...

Andermaal blijkt vitamine D te kunnen beschermen tegen het ontstaan van colorectale kanker. Uv B-licht is belangrijk voor de synthese van vitamine D in de huid. Vorsers van de University of California in San Diego hebben gezocht naar een eventuele correlatie tussen de mate van blootstelling aan uv B-stralen en het aantal colorectale kankers het volgende jaar in meerdere leeftijdsgroepen. De vorsers zijn daarbij uitgegaan van ramingen van de hoeveelheid uv B-stralen verkregen door de ruimtesonde EAS Aura van de NASA in april 2017 en de gegevens over het aantal gevallen van colorectale kanker in 2018 in 186 landen van de gegevensbank GLOBOCAN.Ze hebben ook gegevens verzameld van 148 landen over pigmentatie van de huid, de levensverwachting, het rookgedrag, de hoeveelheid ozon in de stratosfeer en andere factoren die invloed kunnen hebben op de gezondheid en de blootstelling aan uv B.De wetenschappers hebben vastgesteld dat een lagere blootstelling aan uv B significant correleerde met een hoger aantal gevallen van colorectale kanker in alle leeftijdsgroepen en vooral na de leeftijd van 45 jaar. Na correctie voor vertekenende factoren zoals de pigmentatie van de huid, de levensverwachting en het rookgedrag bleef de correlatie tussen een geringere blootstelling aan uv B en het risico op colorectale kanker significant bij 45-plussers."Het gaat weliswaar om preliminaire bewijzen, maar het zou toch kunnen dat vooral oudere mensen misschien minder risico op colorectale kanker lopen na correctie van vitamine D-tekort", oppert prof. Raphael Cuomo.Een lagere blootstelling aan uv B kan de hoeveelheid vitamine D verlagen, leggen de auteurs uit. Ze stellen voor studies op touw te zetten om het mogelijke effect van een correctie van vitamine D-tekort op het risico op colorectale kanker te evalueren, vooral bij ouderen mensen en in streken waar er onvoldoende blootstelling aan uv B is. Ze waarschuwen echter dat factoren, die in de studie niet in beschouwing zijn genomen, invloed zouden kunnen hebben op de blootstelling aan uv B en het vitamine D-gehalte, zoals inname van voedingssupplementen, de kleding en luchtvervuiling. Aangezien het een observatiestudie betreft, kan daaruit niet worden afgeleid dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen onvoldoende blootstelling aan uv B en colorectale kanker. Verder onderzoek is dus wenselijk om het verband tussen uv B, vitamine D en colorectale kanker verder uit te spitten. (referentie: BMC Public Health, 5 juli 2021, doi: 10.1186/s12889-021-11089-w)