...

We weten al lang dat obesitas een risicofactor voor kanker is. Wereldwijd neemt de prevalentie van obesitas bij jongeren toe. We weten echter niet of ook een tijdelijke obesitas tijdens de adolescentie het risico op kanker op volwassen leeftijd verhoogt. Een nieuwe observationele studie leert ons daar wat meer over.Israëlische vorsers hebben een nationaal cohortonderzoek uitgevoerd bij adolescenten bij wie de hoogte en de lengte werden gemeten bij het verplichte medisch onderzoek voor de legerdienst tussen 1 januari 1967 en 31 december 2020. De adolescenten met een diagnose van kanker voor de rekrutering werden uitgesloten. Uiteindelijk ging het om 2 298 130 deelnemers (928 110 vrouwen en 1 370 020 mannen). De auteurs hebben de correlatie bepaald tussen de BMI gemeten op de leeftijd van 17 jaar en de incidentie van kanker (diagnose gesteld en geregistreerd in het Israëlische nationale kankerregister tussen 1 januari 1967 en 31 december 2012) en de sterfte bij de deelnemers die kanker hebben gekregen, tussen 1 januari 1967 en 31 december 2017.Bij statistische analyse was het relatieve kankerrisico gemiddeld 26% hoger bij mannen die als adolescent zwaarlijvig waren. Bij vrouwen werd die correlatie niet teruggevonden. De auteurs schrijven dat toe aan de tegengestelde correlatie met borstkanker en baarmoederhalskanker. Het relatieve risico op andere kankers dan borst- en baarmoederhalskanker was wel 27% hoger.Bij uitgesproken obesitas was het relatieve risico op kanker in beide geslachten na 10 jaar nog hoger.De BMI correleerde met een hoger overlijdensrisico. Het geprojecteerde risico bij een hoge BMI was 5,1% bij mannen en 5,7% bij vrouwen.De vorsers concluderen dat de stijgende prevalentie van obesitas bij adolescenten en de mogelijke correlatie tussen de BMI tijdens de adolescentie en de incidentie van kanker de latere prevalentie van met obesitas samenhangende kankers zouden kunnen doen stijgen.(referentie: The Lancet, 3 februari 2020, doi: 10.1016/S2213-8587(20)30019-X)