...

Een ernstige Covid-19 kan neurologische complicaties veroorzaken. Een groep van het University College London heeft echter vastgesteld dat er ook ernstige problemen kunnen optreden bij mensen met een lichte Covid-19.Deze studie werd uitgevoerd bij 43 patiënten van 16 tot 65 jaar die in het ziekenhuis werden opgenomen. De diagnose van sars-CoV-2-infectie was bewezen bij 29 patiënten, waarschijnlijk bij acht en mogelijk bij zes (volgens de criteria van de WGO). Tien van die patiënten hebben een voorbijgaande encefalopathie ontwikkeld met soms wanen, acht een ischemisch CVA als gevolg van een protrombotische toestand, acht zenuwletsels, hoofdzakelijk een guillain-barrésyndroom, twaalf een hersenontsteking ontwikkeld en vijf hebben andere centrale afwijkingen ontwikkeld.Bijzonder verontrustend is dat bij de meeste patiënten met een ontsteking van de hersenen (negen op de twaalf) een diagnose van acute gedissemineerde encefalomyelitis werd gesteld, een ziekte die zelden voorkomt bij kinderen na een virale infectie.Er werd geen correlatie vastgesteld tussen de ernst van de ademhalingssymptomen en de hersenafwijkingen. Bij geen enkele van de patiënten met neurologische afwijkingen werd het sars-CoV-2 in het cerebrospinale vocht teruggevonden. Dat wijst erop dat het virus de hersenen niet direct heeft aangevallen. Bij sommige patiënten hebben de vorsers aanwijzingen gevonden dat de ontsteking van de hersenen waarschijnlijk veroorzaakt werd door een immunologische reactie op het virus. Dat wijst erop dat bepaalde neurologische complicaties van Covid-19 te wijten zijn aan de immuunrespons in plaats van aan het virus zelf.Een sars-CoV-2-infectie blijkt vaker neurologische complicaties te veroorzaken dan aanvankelijk werd gedacht, maar dat betekent daarom nog niet dat alle patiënten dergelijke complicaties zullen ontwikkelen.Verder onderzoek is vereist om het mechanisme van hersenafwijkingen bij Covid-19 te ontrafelen en om na te gaan wat de neurologische gevolgen van een sars-CoV-2-infectie op lange termijn zijn. (referentie: Brain, 8 juli 2020, doi: 10.1093/brain/awaa240)