...

Niemand zal zich scharen achter een pleidooi voor alcoholgebruik. Maar als het oude gezegde in vino veritas inderdaad opgaat, geldt dat nog meer bij het spreken van een andere taal.Onderzoekers van Londen en Maastricht hebben een studie uitgevoerd bij 50 Duitse studenten die zich hadden ingeschreven aan de Universiteit van Maastricht. De helft kreeg het equivalent van 460 ml bier van 5% voor een man van 70 kg te drinken. De andere helft kreeg geen alcohol. Tijdens een chatconferentie werden de proefpersonen in contact gebracht met twee observatoren die niet wisten of de proefpersonen al dan niet alcohol hadden gedronken. Aan de proefpersonen werd gevraagd om hun kennis van de vreemde taal te evalueren.Volgens de observatoren waren het taalniveau en met name de uitspraak significant beter bij de proefpersonen die alcohol hadden gedronken, dan bij de andere. Dat blijkt echter geen invloed te hebben op het resultaat van de zelfevaluatie door de proefpersonen. De auteurs willen niet te veel conclusies uit hun studie trekken, maar ze veronderstellen dat het verschil waarschijnlijk toe te schrijven is aan het ontremmende en angststillende effect van alcohol. Dat moet echter nog verder worden onderzocht. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269881117735687