Er is geen onderzoek verricht naar de effecten van orale anticonceptiva op de hypothalamus. Daarom hebben prof. Michael L. Lipton et coll. 50 gezonde vrouwen gerekruteerd, van wie er 21 orale anticonceptiva innamen. Bij alle vrouwen werd een MRI van de hersenen uitgevoerd. Het volume van de hypothalamus werd gemeten met een gevalideerde methode.

De resultaten van de studie werden gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de Radiological Society of North America (RSNA). De contraceptieve pil blijkt nu nog een ander effect te hebben op het lichaam: de hypothalamus wordt kleiner. Volgens de auteurs gaat het om een "spectaculair verschil".

"Die preliminaire studie wijst op een sterke correlatie. Verder onderzoek naar de effecten van orale anticonceptiva op de structuur en de functie van de hersenen is wenselijk", zegt prof. Lipton. De hoogleraar heeft ook een verband vastgesteld tussen een kleinere hypothalamus en meer woede en depressieve symptomen.

Voorzichtigheid is echter geboden. De Amerikaanse neurologen hebben hun studie uitgevoerd bij een klein aantal vrouwen, en een correlatie betekent daarom nog niet dat er een oorzakelijk verband is. In de studie werd voorts geen significante correlatie vastgesteld tussen het volume van de hypothalamus en de cognitieve functies.

(referentie: Radiological Society of North America, Press Release, 4 december 2019)

Er is geen onderzoek verricht naar de effecten van orale anticonceptiva op de hypothalamus. Daarom hebben prof. Michael L. Lipton et coll. 50 gezonde vrouwen gerekruteerd, van wie er 21 orale anticonceptiva innamen. Bij alle vrouwen werd een MRI van de hersenen uitgevoerd. Het volume van de hypothalamus werd gemeten met een gevalideerde methode.De resultaten van de studie werden gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de Radiological Society of North America (RSNA). De contraceptieve pil blijkt nu nog een ander effect te hebben op het lichaam: de hypothalamus wordt kleiner. Volgens de auteurs gaat het om een "spectaculair verschil"."Die preliminaire studie wijst op een sterke correlatie. Verder onderzoek naar de effecten van orale anticonceptiva op de structuur en de functie van de hersenen is wenselijk", zegt prof. Lipton. De hoogleraar heeft ook een verband vastgesteld tussen een kleinere hypothalamus en meer woede en depressieve symptomen.Voorzichtigheid is echter geboden. De Amerikaanse neurologen hebben hun studie uitgevoerd bij een klein aantal vrouwen, en een correlatie betekent daarom nog niet dat er een oorzakelijk verband is. In de studie werd voorts geen significante correlatie vastgesteld tussen het volume van de hypothalamus en de cognitieve functies.(referentie: Radiological Society of North America, Press Release, 4 december 2019)