...

Tijdens de coronapandemie zijn veel mensen gaan wandelen. Dat blijkt positieve invloed te hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een Duitse groep heeft de correlatie onderzocht tussen de tijd die in de buitenlucht wordt doorgebracht, en de structurele plasticiteit van de hersenen en de affecten.De vorsers hebben een bijzonder grondige evaluatie van de variabiliteit van de hersenstructuur uitgevoerd bij zes gezonde stedelingen van in de vijftig. Tijdens een follow-up van zes tot acht maanden werden de resultaten van de 40-50 MRI-onderzoeken per proefpersoon gekruist met hun gedrag tijdens de laatste 24 uur en vooral met de tijd die buitenshuis was doorgebracht (gewoon stappen in de buitenlucht) tijdens de laatste uren voor het beeldvormingsonderzoek.Ook werd informatie verzameld over de vochtinname, het drinken van cafeïnehoudende dranken, de tijd die in open lucht werd doorgebracht en de fysieke activiteit om na te gaan of die factoren invloed hadden op een eventuele correlatie tussen de tijd die buitenshuis werd doorgebracht, en de hersenen. Om ook eventuele verschillen tussen de seizoenen in beschouwing te kunnen nemen, werd ook rekening gehouden met de duur van het zonlicht tijdens de studieperiode.Bij analyse van de hersenen werd een correlatie vastgesteld tussen de tijd die buitenshuis werd doorgebracht, en het volume grijze stof in de rechter dorsolaterale prefrontale cortex, een zone die meespeelt bij het plannen en regelen van acties en bij de cognitieve controle. Tal van psychiatrische aandoeningen gaan trouwens samen met een kleiner volume grijze stof in die hersenzone. Daarbij komen nog de positieve affecten die de proefpersonen hebben gemeld. De correlatie bleef overeind na correctie voor de mate van lichaamsbeweging, de vochtinname, de vrijetijdsbesteding en de uren zon.Volgens de auteurs "bevestigt die studie dat wandelen positieve effecten heeft op de gezondheid en concrete positieve invloed heeft op de hersenen". "Dat is bijzonder belangrijk bij de behandeling van geestesstoornissen in de psychiatrie."Ze pleiten er dan ook sterk voor wandelingen in de buitenlucht voor te schrijven. Die zouden immers de neuronale afwijkingen kunnen tegengaan en de gemoedsstemming kunnen verbeteren. Nu moet nog worden nagegaan of groene ruimtes en een gezonde omgeving noodzakelijk zijn voor de gunstige cognitieve effecten. (referentie: The World Journal of Biological Psychiatry, 7 juli 2021, doi: 10.1080/15622975.2021.1938670)