...

Er is al veel onderzoek verricht naar de effecten van tv-kijken op de cognitieve functies, maar er is veel minder onderzoek daaromtrent verricht bij ouderen. Deze Britse studie leert dat overdaad schaadt.De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 3662 ouderen die hadden deelgenomen aan de English Longitudinal Study of Ageing. Hun gemiddelde leeftijd was 67,1 jaar. 43,7% waren mannen.In 2008 en 2009 hebben de deelnemers aangegeven hoeveel uren ze per dag voor de tv zaten, en ze hebben dat opnieuw gedaan zes jaar later, in 2014 en 2015. De cognitieve functies werden geëvalueerd met tests voor het verbale geheugen en de semantische fluïditeit. De resultaten spreken voor zich: los van vertekenende factoren verminderden het geheugen voor woorden en de taal meer bij de deelnemers die meer dan 3,5 uur per dag voor tv zaten, dan bij diegenen die minder tv-keken. Hoe langer ze voor het toestel zaten, hoe sterker het verbale geheugen verminderde. Dat was vooral duidelijk bij de deelnemers met de beste cognitieve functies bij de start van de studie. De tijd die voor het tv-scherm werd doorgebracht, correleerde echter niet met een verandering van de semantische fluïditeit.Volgens de vorsers is dat toe te schrijven aan het "passieve" karakter van het tv-kijken, de stresserende inhoud van bepaalde programma's en een geringere deelname aan activiteiten die goed zijn op cognitief vlak zoals lezen, gezelschapsspelletjes en culturele activiteiten doordat die tijd wordt besteed aan tv-kijken.(referentie: Scientific Reports, 28 februari 2019, doi: 10.1038/s41598-019-39354-4)https://www.nature.com/articles/s41598-019-39354-4