...

Wetenschappers van Qatar, Australië en de Verenigde Staten hebben 4582 Chinezen ouder dan 55 jaar gevolgd gedurende vijftien jaar, van 1991 tot 2006. De inname van (verse of gedroogde) chili werd tijdens de studie zes keer geraamd door analyse van de voeding die door de proefpersonen drie dagen na elkaar werd genoteerd. De cognitieve functies werden vier keer geëvalueerd, namelijk in 1997, 2000, 2004 en 2006.De mensen die altijd meer dan 50 gram chili per dag aten, vertoonden vaker een achteruitgang van de cognitieve functies dan de mensen die geen chili aten. Het risico op een "slecht geheugen" (indruk van de patiënten zelf) was bijna dubbel zo groot. Nog een andere vaststelling: de proefpersonen die veel chili aten, hadden een lager inkomen en een lagere body mass index en namen meer lichaamsbeweging dan de proefpersonen die geen chili aten.De vorsers denken dat mensen met een normaal lichaamsgewicht mogelijk gevoeliger zijn voor chili dan mensen met overgewicht. Dat zou ook het effect van chili op het geheugen en het gewicht kunnen verklaren. Ze preciseren voorts dat ook het scholingsniveau kan meespelen en dat verder onderzoek vereist is om die link te bevestigen en om na te gaan of een aftakeling van de cognitieve functies kan worden tegengegaan door geen of minder chili te eten. (referentie: Nutrients, 27 mei 2019, doi: 10.3390/nu11051183)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6566199/