...

In 2013 overleden in Vlaanderen 1.052 personen door suïcide. De Vlaamse cijfers blijven boven het Europese gemiddelde liggen. De doelstelling van het Vlaams Actieplan is om tegen 2020 het aantal suïcides met 20% te verminderen. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie - een partnerorganisatie voor de Vlaamse overheid - heeft zich in die doelstelling ingeschreven.Op 30 maart lanceert het centrum de 'Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag'. Het document biedt een leidraad voor hulpverleners die in contact komen met suïcidale personen binnen de gezondheidszorg.Bij de richtlijn hoort ook een e-learningsite. Die helpt hulpverleners van de aanbevelingen kennis te nemen en leert hoe ze deze in de praktijk kunnen toepassen. De richtlijn én de e-learning worden uitgebreid voorgesteld op de studiedag van 30 maart. Sprekers belichten ze zowel vanuit wetenschappelijke hoek als vanuit de klinische praktijk.Thema's die verder aan bod komen zijn: detectie en behandeling van suïcidaal gedrag, wat hulpverleners kunnen doen na een poging of suïcide, en richtlijnen met betrekking tot het uitbouwen van een suïcidepreventiebeleid. In de voormiddag worden de thema's algemeen belicht - in de namiddag kunnen de deelnemers kiezen tussen workshops en training.Doelgroep is al wie met de gezondheidszorg, meer bepaald de geestelijke gezondheidszorg, bezig is - dus zeker ook artsen. Alle informatie en details vindt u op de website van vlesp.be, en op zorg-en-gezondheid.be. Daar is inschrijven ook mogelijk.