...

Vorsers uit Zurich en München zijn tot die conclusie gekomen na follow-up van 34 gezonde zwangere vrouwen gedurende de hele zwangerschap met vruchtwaterpuncties en vragenlijsten. Ze hebben eerst ontdekt dat de placenta corticoliberine produceert als een zwangere gedurende meerdere weken aan stress wordt blootgesteld, vooral tijdens het tweede trimester van de zwangerschap. Corticoliberine is een hormoon dat wordt gesynthetiseerd als er cortisol, het "stresshormoon", wordt geproduceerd. Corticoliberine in kleine hoeveelheid kan een positief effect hebben, bevordert de groei van de foetus en verhoogt de overlevingskansen in geval van vroeggeboorte. Maar een hoge hoeveelheid corticoliberine in het vruchtwater als de vrouw te veel druk ondergaat gedurende lange tijd, heeft echter negatieve invloed op de ontwikkeling van de baby: de foetus groeit dan zeer snel en die groei gebeurt ten nadele van andere essentiële functies.Langdurige stress bij de moeder kan ook een vroeggeboorte, ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) en cardiovasculaire problemen veroorzaken. Voorbijgaande angst zou geen negatief hebben op de toekomstige baby.Dat alles wijst er dus op dat het belangrijk is stress bij toekomstige moeders te neutraliseren. Tijdens een moeilijke zwangerschap raden de auteurs medische hulp en/of therapie aan. (referentie: The International Journal on the Biology of Stress, 21 april 2017, doi: 10.1080/10253890.2017.1312336)