...

Britse vorsers hebben een onderzoek uitgevoerd bij 111 zeer performante autisten om het effect van stress als gevolg van discriminatie en afwijzing op hun geestelijke gezondheid te evalueren.De vorsers hebben zes essentiële domeinen onderzocht die verantwoordelijk zijn voor de stress, waarmee mensen die deel uitmaken van gestigmatiseerde minderheidsgroepen, onder wie mensen met autisme, te kampen krijgen. De scores op de domeinen "slachtofferrol en discriminatie" en "marginalisering" geven weer in welke mate die mensen over hun toestand spreken met anderen, collegae en gezondheidswerkers. De andere domeinen die werden onderzocht, zijn "dagelijkse discriminatie", "verwachte afwijzing", "dissimulatie van lichamelijke klachten" en "geïnterioriseerde stigmatisering". De auteurs hebben vastgesteld dat de sociale stress als gevolg van de stigmatisering die autistische mensen ondervinden, correleerde met een hogere mate van psychisch lijden en een zwakker emotioneel, psychisch en sociaal welzijn dan in de algemene bevolking.Eerdere onderzoeken hadden al aangetoond dat autistische mensen gemakkelijker zelfmoord plegen. Die mensen hebben dus dringend extra ondersteuning nodig om hun geestelijke gezondheid op peil te houden.De bevindingen van de auteurs zouden kunnen bijdragen tot een betere preventie van geestelijke gezondheidsproblemen bij autistische mensen, meer bepaald door de nadruk te leggen op sociale en educatieve hervorming in de maatschappij. (referentie: Journal of Society and Mental Health, 12 oktober 2018, doi: 10.1177/2156869318804297)