...

De reputatie van Facebook is de laatste jaren flinke klappen gekregen. Volgens veel studies zouden sociale netwerken nefast zijn, althans bij adolescenten. Een nieuwe studie uitgevoerd bij volwassenen komt echter tot een tegengestelde conclusie. Bij volwassenen zou het gebruik van Facebook het risico op depressie en angst net verlagen.Keith Hampton, de hoofdauteur, heeft de gegevens doorgenomen van meer dan 13 000 volwassenen die hadden deelgenomen aan de Panel Study of Income Dynamics, die informatie heeft verzameld over het gezinsinkomen. Aan de deelnemers werd gevraagd om vragen te beantwoorden over het gebruik van sociale media en de effecten ervan op hun geestelijke gezondheid. 5129 mensen hebben de vragen beantwoord in 2015 en 2016 en ook 3790 familieleden van de respondenten hebben de twee peilingen beantwoord.63% van de mensen die gebruik maken van sociale netwerken, liep een lager risico op geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie en angst dan mensen die dat niet deden. Volgens prof. Hampton daalt het risico misschien dankzij die platformen. Zo kunnen ze gemakkelijker in contact blijven met andere familieleden en vinden ze gemakkelijker informatie over gezondheid. Sommige groepen van volwassenen (vrouwen, zwarten of Afro-Amerikanen en latino's) vertonen vaker meer psychisch leed. Een geringere scholing, een laag gezinsinkomen, geen stabiele woonplaats hebben en niet gehuwd zijn verhogen het risico nog. Tot slot zou je een vorm van psychisch lijden kunnen voelen als je eenzelfde sociaal netwerk gebruikt als een familielid met geestelijke stoornissen. (referentie: Journal of Computer-Mediated Communication, 21 juni 2019, doi: 10.1093/jcmc/zmz010 https://academic.oup.com/jcmc/advance-article/doi/10.1093/jcmc/zmz010/5521084