...

Melissa G. Hunt et coll. van de Universiteit van Pennsylvania hebben eerst het gebruik van sociale netwerken via smartphone gedurende een week geëvalueerd bij 143 studenten van 18 tot 22 jaar, waarbij ze vooral hebben gekeken naar het gebruik van de platformen Facebook, Instagram en Snapchat.Daarna werden de proefpersonen willekeurig in twee groepen ingedeeld. Aan de proefpersonen van de eerste groep werd gevraagd om niets te veranderen aan hun gebruik van die drie netwerken en aan de proefpersonen van de tweede groep werd gevraagd hun aanwezigheid op die sociale netwerken te beperken tot 30 minuten per dag (10 minuten per dag per platform). De vorsers hebben dan de geestelijke gezondheid van de proefpersonen geëvalueerd gedurende drie weken. Ze hebben daarvoor zeven parameters geanalyseerd waaronder angst om iets te missen als je niet ingelogd bent (FOMO), angstgevoelens, depressie en eenzaamheid. Bij de proefpersonen van de tweede groep hebben de auteurs een verbetering van het psychische welzijn vastgesteld (significant minder eenzaamheid en significant minder depressie). Die effecten waren bijzonder uitgesproken bij de proefpersonen die bij de start van het onderzoek het meest depressief waren.Meerdere aspecten van de studie zouden nog verder moeten worden onderzocht (wat met andere sociale netwerken? Wat met andere leeftijdgroepen? Wat in een andere context? ....). In afwachting zegt Melissa G. Hunt niet dat je sociale netwerken volledig moet bannen, maar raadt ze toch aan het gebruik ervan te beperken tot een halfuur per dag. (referentie: Journal of Social and Clinical Psychology, 2018, doi: 10.1521/jscp.2018.37.10.751)