...

Meer dan 3 % van de volwassenen in de wereld vertoont een of meer intracraniale aneurysmata. Uiteindelijk zal circa 2,5 % van die aneurysmata scheuren en een subarachnoïdale bloeding veroorzaken, zeer vaak met de dood als gevolg. "Het is dus uiterst belangrijk risicofactoren op te sporen waar iets aan kan worden gedaan om een ruptuur te voorkomen". Prof. Susanna Larsson en vorsers van het Karolinska Institutet van Stockholm en de eenheid voor medische epidemiologie van de Universiteit van Uppsala hebben de correlatie onderzocht tussen een ruptuur van een intracraniaal aneurysma en factoren zoals koffie drinken, de slaap, fysieke activiteit, de BMI, de glykemie, type 2-diabetes, de bloeddruk, de cholesterolconcentratie, chronische ontsteking en de nierfunctie. Ze hebben daarvoor de gegevens gebruikt van meerdere genoomwijde associatiestudies en een meta-analyse uitgevoerd door het International Stroke Genetics Consortium. In het totaal ging het om bijna 6300 gevallen van intracraniaal aneurysma en bijna 4200 gevallen van subarachnoïdale bloeding door ruptuur van een aneurysma. De vorsers hebben die gevallen vergeleken met meer dan 59 500 controlepersonen.Een genetische aanleg tot slapeloosheid correleerde met een 24 % hoger risico op aneurysma en subarachnoïdale bloeding. De prevalentie van intracraniale aneurysmata was ongeveer driemaal hoger bij rokers dan bij niet-rokers en steeg met bijna factor drie bij elke stijging van de diastolische bloeddruk met 10 mmHg."Dit is de eerste keer dat een correlatie is beschreven tussen insomnia en intracraniaal aneurysma. Onze bevindingen zouden moeten worden bevestigd door verdere studies, die ook zouden moeten nagaan hoe we die kennis kunnen verwerken in preventieve en therapeutische programma's", legde dr. Larsson uit.(referentie: Journal of the American Heart Association, 3 november 2021)