...

De REST-IT-studie (Reducing Suicidal Ideation Through Insomnia Treatment) is een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde, niet-gekruiste studie die werd uitgevoerd bij 103 patiënten (64 vrouwen en 39 mannen) van 18 tot 65 jaar met een depressie in engere zin, insomnia en zelfmoordgedachten die geen geneesmiddelen innamen. 30% van de patiënten had al een zelfmoordpoging ondernomen. Patiënten met een actief en dreigend zelfmoordplan werden om veiligheidsredenen uit de studie uitgesloten.De patiënten werden gedurende acht weken behandeld met een antidepressivum, in casu een selectieve serotonineheropnameremmer. De helft kreeg tevens zolpidem met gecontroleerde afgifte, een slaapmiddel, bij het slapengaan en de andere helft een placebo. Noch de patiënten noch de vorsers wisten wie zolpidem en wie een placebo kreeg.Tijdens de studie hebben de vrijwilligers zelf rapporten ingevuld om de ernst van hun slapeloosheid te evalueren. De kwaliteit van de slaap en de ernst van de depressie werden gedurende de hele studie gevolgd, maar de vorsers hebben toch vooral gekeken naar de zelfmoordgedachten bij de proefpersonen. Die werden gemeten met twee gestandaardiseerde vragenlijsten. Na acht weken was de slapeloosheid verminderd bij de patiënten die naast het antidepressivum ook een slaapmiddel kregen, vooral bij de patiënten met de zwaarste symptomen van slapeloosheid. Bij evaluatie met de Columbia-schaal voor evaluatie van de ernst van het zelfmoordgedrag (C-SSRS, Columbia Suicide Severity Rating Scale) had zolpidem met gecontroleerde afgifte een significant therapeutisch effect. Het slaapmiddel verminderde de zelfmoordgedachten nog meer bij de patiënten met een ernstigere insomnia.Tijdens de studie werd geen enkel geval van overlijden of zelfmoordpoging genoteerd. De auteurs stellen dat een combinatie van een antidepressivum en een slaapmiddel nuttig is bij het starten van de behandeling bij ambulante patiënten met zelfmoordgedachten, vooral patiënten met een ernstige insomnia. (referentie: The American Journal of Psychiatry, 20 september 2019, doi: 10.1176/appi.ajp.2019.19030267)https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2019.19030267