...

Eerdere studies hebben uitgewezen dat ondersteluchtweginfecties tijdens de kinderjaren ademhalingsziekten bij kinderen in de hand kunnen werken. Er was echter nog geen verband aangetoond tussen ondersteluchtweginfecties en het optreden van het obstructieveslaapapneusyndroom. Vorsers van het Children's National Hospital hebben onderzocht of vroege ondersteluchtweginfecties het risico op een obstructieveslaapapneusyndroom bij kinderen verhogen. Ze hebben daarvoor de klinische gegevens doorgenomen van 3114 kinderen van de Boston Birth Cohort, die tijdens hun eerste vijf levensjaren werden gevolgd.Kinderen die in het begin van hun leven een ondersteluchtweginfectie hadden doorgemaakt, liepen 53% meer kans op een obstructieveslaapapneusyndroom. Dat was enkel zo in geval van een ondersteluchtweginfectie tijdens de eerste twee levensjaren. De correlatie bleef overeind ook na correctie voor andere covariabelen en relevante risicofactoren. De wetenschappers hebben ook vastgesteld dat kinderen die een ernstige bronchiolitis door het respiratoir syncytieel virus hadden doorgemaakt, tweemaal meer kans liepen om een obstructieveslaapapneusyndroom te ontwikkelen tijdens de eerste vijf levensjaren dan kinderen zonder zo'n voorgeschiedenis."De vraag rijst dan ook of het optreden van een obstructieveslaapapneusyndroom zou kunnen worden voorkomen door preventie van vroege virale ondersteluchtweginfecties", zegt dr. Gustavo Nino. "Primaire preventie van een obstructieveslaapapneusyndroom bij kinderen zou de stijgende incidentie en de negatieve effecten ervan op de gezondheid sterk kunnen afremmen."De hoofdauteur voegt er nog aan toe dat hun studie een nieuw paradigma aanreikt voor exploratie van mechanismen die meespelen bij de vroege pathogenese van het obstructieveslaapapneusyndroom bij kinderen. (referentie: Sleep, 15 september 2021, doi: 10.1093/sleep/zsab198)