...

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen sterk lijden tijdens het scheidingsproces en meteen daarna. Meisjes vertonen vaker tekenen van depressie, angst en andere geestesziekten dan jongens. De negatieve effecten laten zich gevoelen op hun schoolresultaten en het gebruik van drugs en alcohol.Er is echter weinig onderzoek met gestructureerde klinische gesprekken uitgevoerd om het effect van een scheiding van de ouders op de geestelijke gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen op lange termijn te evalueren. Duitse en Luxemburgse vorsers hebben daarom een onderzoek uitgevoerd met gestructureerde klinische gesprekken in plaats van met zelfevaluatievragenlijsen zoals gebruikelijk.Ze hebben hun onderzoek uitgevoerd bij 121 vrouwen van gemiddeld 23 jaar door middel van een gestructureerd klinisch interview met betrekking tot as I (belangrijkste klinische stoornissen) en as II (persoonlijkheidsstoornissen) van de DSM-IV. Aan de vrouwen werd ook gevraagd om vragenlijsten in te vullen om de zorg door de ouders, de sociale banden (eenzaamheid, hechtingsangst en ontwijking), chronische stress, traumata tijdens de kinderjaren en depressie te evalueren. De ouders van 60 deelneemsters waren tijdens hun jeugd gescheiden.Dochters van gescheiden ouders vertoonden bijna tweemaal vaker een geestesstoornis van as I dan jongvolwassen dochters van niet-gescheiden ouders (respectievelijk 26 en 14 diagnoses), maar ze vertoonden niet vaker persoonlijkheidsstoornissen (as II). De dochters van gescheiden ouders waren vaker depressief en eenzaam, hadden vaker traumata opgelopen tijdens hun kinderjaren, vermeden om zich te binden, waren vaker angstig, vertoonden vaker chronische stress en hadden minder zorg gekregen van hun vader.Aangezien het een transversale studie betreft, kan evenwel geen uitspraak worden gedaan over een eventueel oorzakelijk verband. De auteurs vinden de hogere psychiatrische vatbaarheid van dochters van gescheiden ouders alarmerend en pleiten voor preventie en psycho-educatieve ondersteuning om de kinderen en de ouders te helpen tijdens de scheiding van de ouders. (referentie: Journal of Affective Disorders, 2 juli 2019, doi: 10.1016/j.jad.2019.06.071)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718330957