...

De klinische studie LipiDiDiet kadert in een groot project dat door de Europese Unie wordt gefinancierd. De studie werd uitgevoerd bij 311 patiënten in 11 centra in vier landen (Duitsland, Finland, Nederland en Zweden). De studie werd uitgevoerd bij patiënten met een prodromale ziekte van Alzheimer (ook lichte cognitieve stoornis genoemd). De patiënten werden gerandomiseerd naar een nutritionele interventie of een isocalorische placebodrank gedurende 24 maanden. De voedingsdrank in kwestie bevat Fortasyn Connect, een geijkte combinatie van essentiële vetzuren, vitamines, antioxidantia, choline en uridinemonofosfaat.Positieve invloed op de dagelijkse activiteit van de patiëntDe vorsers hebben vooral het effect van het voedingssupplement onderzocht op de NBT, een batterij van neuropsychologische tests. Er werd helaas geen verschil waargenomen in het primaire eindpunt. Dat komt doordat de resultaten van de NBT in de controlegroep minder waren gedaald dan verwacht, waardoor de studie onvoldoende statistische kracht had. Er werden echter wel verschillen in de secundaire eindpunten waargenomen. Zo daalde de klinische score van dementie 45% minder bij de patiënten die het voedingssupplement kregen. Dat is een bijzonder belangrijke bevinding, want die score volgt de voortgang van de ziekte van de patiënt op basis van zijn vermogen om zijn dagelijkse leven te regelen (aanpak van huishoudelijke urgenties, financiële transacties, vergeten van een belangrijk evenement ....). Ook werd een geringere atrofie van de hersenen waargenomen bij de patiënten van de actieve groep: een verschil van 26% wat de hippocampus betreft en van 16% wat het ventrikelvolume betreft. Progressieve degeneratie van de hersenen is kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer. De afwijkingen van de hippocampus zijn de oorzaak van de vele uitvalsverschijnselen die te maken hebben met het geheugen. Tijdens de follow-up van 24 maanden was het aantal bijwerkingen vergelijkbaar in de twee groepen. De LipiDiDiet-studie toont aan dat consumptie eenmaal per dag van een medische voedingsdrank die de behoeften van alzheimerpatiënten dekt, de cognitieve en functionele prestaties stabiliseert en de atrofie van de hersenen afremt bij patiënten met een prodromale ziekte van Alzheimer (het predementiële stadium van de ziekte). De drank had evenwel geen effect op de resultaten van de NBT, een specifieke batterij van neuropsychologische tests.Ref: Soininen H. et al. Online gepubliceerd voor de papieren versie, gratis toegang, The Lancet Neurology, 30/10/2017