...

Deneuropatholoog William Stewart et coll. hebben de medische dossiers van 7676 Schotse oud-profvoetballers die tussen 1900 en 1976 in Schotland waren geboren, vergeleken met die van 23 028 controlepersonen van hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd en dezelfde mate van sociale uitsluiting. De doodsoorzaken hebben ze teruggevonden in de overlijdenscertificaten.Tijdens een mediane follow-up van 18 jaar zijn 1180 oud-voetballers (15,4%) en 3807 controlepersonen (16,5%) overleden. De studie, die werd uitgevoerd op vraag van de Britse Football Association and Professional Footballers' Association, leert dat de sterfte aan een neurodegeneratieve aandoening 3,5-maal hoger was bij de oud-voetballers dan in de controlegroep: de sterfte waarbij een neurodegeneratieve aandoening als belangrijkste doodsoorzaak was opgegeven, bedroeg respectievelijk 1,7% en 0,5%.De studie leert ook dat de sterfte waarbij een neurodegeneratieve aandoening als belangrijkste of bijkomende doodsoorzaak was opgegeven in de overlijdenscertificaten, verschilde naargelang van het type neurodegeneratieve aandoening. Bij ex-voetballers was de sterfte waarbij een neurodegeneratieve aandoening als belangrijkste of bijkomende doodsoorzaak was opgegeven in de overlijdenscertificaten, 5x hoger bij patiënten met een ziekte van Alzheimer, 4x hoger bij patiënten met een motorneuronziekte en tweemaal hoger bij patiënten met een ziekte van Parkinson. De sterfte aan andere, frequente ziekten zoals ischemisch hartlijden en bepaalde kankers en met name longkanker was dan weer lager bij de ex-profvoetballers. Tot de leeftijd van 70 jaar was de sterfte ongeacht de doodsoorzaak lager bij de ex-proefvoetballers, maar na de leeftijd van 70 jaar was de sterfte hoger.De vraag rijst dan ook waarom de sterfte aan neurodegeneratieve aandoeningen hoger is bij ex-profvoetballers. In een communiqué benadrukt de Britse voetbalfederatie dat "de studie niet leert of de oorzaak te wijten is aan de schokken die de spelers oplopen, de aanpak van een hersenschudding, het koppen, de spelstijl, de levenswijze of andere factoren."(referenties: The New England Journal of Medicine, 21 oktober 2019, DOI: 10.1056/NEJMoa1908483, en News Release of the Football Association, 21 oktober 2019)