...

Bij analyse van de hartfrequentie van epilepsiepatiënten is vastgesteld dat veel patiënten bij een aanval een tachycardie ontwikkelen. In een subgroep van patiënten blijkt de hartfrequentie echter te dalen en dat blijkt nog meer het geval te zijn als de aanval optreedt tijdens de slaap.Om de rol van de slaap te analyseren, heeft een groep van de University of Virginia in de Verenigde Staten de activiteit van de hersenen en het hart gemonitord bij 41 volwassenen met epilepsie (mediane leeftijd 40,5 jaar, epilepsie bekend sinds gemiddeld meer dan 20 jaar), bij wie de ziekte niet goed onder controle was (101 met een eeg bewezen aanvallen tijdens de slaap).De onderzoekers hebben met name de diepte van de slaap bekeken tijdens de eerste 5 minuten na het optreden van een aanval en hebben die gecorreleerd met de laagste hartfrequentie na de aanval. Hoe dieper de slaap voor het optreden van een aanval, des te vaker werd een vertraging van de hartfrequentie gemeten. Na correctie voor de leeftijd, het type epilepsieaanval en de initiële hartfrequentie bleek de diepte van de slaap voor de aanval een onafhankelijke voorspeller te zijn van de verandering van de hartfrequentie na een aanval.Volgens de vorsers is de lagere hartfrequentie na een epilepsieaanval tijdens de slaap waarschijnlijk toe te schrijven aan het synergetische effect van de niet-REM-slaap op de parasympathische tonus. Daardoor zou de hartfrequentie gevaarlijk sterk kunnen dalen.Die studie treedt het idee bij dat een slechte controle van de epilepsie een risicofactor is voor plotselinge dood bij epilepsiepatiënten en dat nachtelijke aanvallen nog gevaarlijker zijn.Schomer AC et al. Epilepsia. 2021; 62: e65-e69.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.16869