...

Ze hebben de gegevens doorgenomen van 1.471 spelers (82,7% mannen). De gemiddelde leeftijd was 21,3 jaar (± 4,96 jaar). De proefpersonen werden uitgenodigd om zelf een vragenlijst in te vullen met vragen over demografische gegevens, de spelgewoontes, verslaving en over agressiviteit, zelfcontrole en hun persoonlijkheid. Agressiviteit en een narcistische persoonlijkheid correleerden nauw met verslaving aan onlinespellen. Anderzijds was er een negatieve correlatie tussen zelfcontrole en verslaving aan onlinespellen (p < 0,001). Bij multipeleregressieanalyse waren een narcistische persoonlijkheid en agressiviteit voorspellers van spelverslaving. Dat model voorspelt echter maar 20% van de variantie. De auteurs vinden hun resultaten interessant omdat ze aantonen dat bepaalde kenmerken zoals agressie, zelfcontrole en een narcistische persoonlijkheid invloed hebben op het optreden van spelverslaving. Misschien wordt het daarmee gemakkelijker om een preventief programma te starten bij mensen die risico lopen.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933807014459