...

Een gerandomiseerde studie bij 250 volwassenen (159 vrouwen) met chronische pijn (gemiddeld 15 jaar) die in de eerstelijnszorg werden behandeld met opioïden en te veel opioïden gebruikten, heeft het nut van mindfulness (MORE, Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement, n = 129) vergeleken met ondersteunende psychotherapie (controlegroep, n = 121).De behandeling bestond uit 8 wekelijkse groepssessies van 2 uur met training in mindfulness, cognitieve en gedragstherapie en positieve psychologie in de MORE-groep en gesprekken over hoe pijn kan worden bestreden, en de bijwerkingen van opioïden in de controlegroep.De primaire eindpunten waren abusus van opioïden volgens de Drug Misuse Index en de intensiteit en de functionele weerslag van de pijn volgens de overeenstemmende subschalen van de Brief Pain Inventory tijdens een follow-up van 9 maanden.Na 9 maanden hadden 92 (37%) van de 250 patiënten de studie verlaten. Na 9 maanden vertoonden 36 (45%) van de 80 patiënten van de MORE-groep en 19 (24%) van de 78 patiënten van de controlegroep geen tekenen van abusus van opioïden meer. Ook de intensiteit van de pijn, de functionele weerslag van de pijn, de dagelijkse hoeveelheid opioïden, het emotionele leed, de symptomen van depressie en de drang naar opioïden waren sterker verminderd in de MORE-groep. De vorsers schrijven die resultaten toe aan de unieke werkingsmechanismen van mindfulness (versterking van de heilzame effecten en onderdrukking van de schadelijke). Alle details vindt u in het artikel, dat vrij en gratis toegankelijk is.EL Garland et al. JAMA Intern Med. 2022; 182: 407-17. doi.org/10.1001/jamainternmed.2022.0033