Belangrijk is ook een helder gesprek met de patiënt over de therapeutische mogelijkheden. Als de patiënt uitleg krijgt over de behandeling en bij de behandeling wordt betrokken, zal de therapietrouw ook beter zijn. Dat zijn de belangrijkste twee nieuwigheden van de richtlijnen. We missen echter duidelijk advies over wat de beste eerstelijnstherapie is en over hoe je de behandeling moet aanpassen, toch een kleine ontgoocheling dus. Wel worden therapeutische strategieën besproken. Zestien jaar na de vorige richtlijnen had je toch wat meer verwacht.