De studie werd uitgevoerd bij 52 patiënten die hadden deelgenomen aan de MS-SMART-studie. Met spectroscopie werd de concentratie van de volgende neurometabolieten gemeten: tNAA (totaal N-acetylaspartaat), Glx (glutamaat en glutamine), tCr (totaal creatine) en tmIns (totaal myo-Inositol).

De auteurs hebben de studie uitgevoerd om de neurometabole kenmerken te beschrijven bij patiënten met een secundair progressieve MS en om het verband tussen de neurometabolieten en de handicap te evalueren.

De EDSS-score bij inclusie in de studie was 4 tot 6,5. De klinische evaluatie omvatte twee delen: klinische invaliditeit en cognitie. De onderzoekers hebben daarvoor de score op de EDSS (Expanded Disability Status Scale) en de score op de MSFC-schaal (MS Functional composite) bepaald en de patiënten onderworpen aan een PASAT (Paced Auditory Serial Addition Test) en SDMT (Symbol Digit Modalities Test). De resultaten werden gepresenteerd door N. John (Londen, Verenigd Koninkrijk).

Een significante correlatie werd waargenomen tussen de tNAA-concentratie en de resultaten van de PASAT en de SDMT, die de cognitie evalueren. Verder werd ook een correlatie waargenomen tussen de tNAA-tmIns-verhouding en die tests.

De auteurs concluderen dat de tNAA-concentratie en de tNAA-tmIns-verhouding een cognitief deficit zouden kunnen voorspellen bij patiënten met een secundair progressieve MS. Geen enkele correlatie werd vastgesteld tussen de onderzochte metabolieten en de parameters van lichamelijke handicap.

N. John et al. , Abstract O 333, 4th Congress of the European Academy of Neurology, Lissabon, juni 2018.

De studie werd uitgevoerd bij 52 patiënten die hadden deelgenomen aan de MS-SMART-studie. Met spectroscopie werd de concentratie van de volgende neurometabolieten gemeten: tNAA (totaal N-acetylaspartaat), Glx (glutamaat en glutamine), tCr (totaal creatine) en tmIns (totaal myo-Inositol). De auteurs hebben de studie uitgevoerd om de neurometabole kenmerken te beschrijven bij patiënten met een secundair progressieve MS en om het verband tussen de neurometabolieten en de handicap te evalueren.De EDSS-score bij inclusie in de studie was 4 tot 6,5. De klinische evaluatie omvatte twee delen: klinische invaliditeit en cognitie. De onderzoekers hebben daarvoor de score op de EDSS (Expanded Disability Status Scale) en de score op de MSFC-schaal (MS Functional composite) bepaald en de patiënten onderworpen aan een PASAT (Paced Auditory Serial Addition Test) en SDMT (Symbol Digit Modalities Test). De resultaten werden gepresenteerd door N. John (Londen, Verenigd Koninkrijk). Een significante correlatie werd waargenomen tussen de tNAA-concentratie en de resultaten van de PASAT en de SDMT, die de cognitie evalueren. Verder werd ook een correlatie waargenomen tussen de tNAA-tmIns-verhouding en die tests.De auteurs concluderen dat de tNAA-concentratie en de tNAA-tmIns-verhouding een cognitief deficit zouden kunnen voorspellen bij patiënten met een secundair progressieve MS. Geen enkele correlatie werd vastgesteld tussen de onderzochte metabolieten en de parameters van lichamelijke handicap.N. John et al. , Abstract O 333, 4th Congress of the European Academy of Neurology, Lissabon, juni 2018.