...

Vorsers hebben ontdekt dat een eiwit in de enveloppe van een retrovirus meespeelt bij het ontstaan van multipele sclerose. Dat is een nieuw mechanisme van aantasting van de axonen. Een interventie op dat mechanisme zou op termijn een verergering van de ziekte kunnen tegengaan.Vroegere onderzoeken hadden al aangetoond dat pHERV-W ENV (pathogenic human endogenous retrovirus type W (pHERV-W) envelope protein), het eiwit in de enveloppe van een retrovirus waarvan sprake, sterk meespeelt bij de pathogenese van beschadiging van de myelineschede. De myelineschede beschermt, voedt en stabiliseert de axonen. Ze wordt aangevallen door immuuncellen die in de vroege stadia van multipele sclerose in het centrale zenuwstelsel dringen. De daaruit voortvloeiende ontsteking beschadigt de myelineschede.Een nieuwe studie uitgevoerd aan de Universiteit van Düsseldorf in samenwerking met Amerikaanse vorsers uit Cleveland en Canadese vorsers uit Montreal, geeft nog wat meer informatie over de rol van het ENV-eiwit. pHERV-W ENV blijkt immers de microgliacellen in het centrale zenuwstelsel ertoe aan te zetten contact te maken met de gemyeliniseerde axonen en ze te beschadigen.Dat resultaat zou het onderzoek naar het herstel van de axonen weer kunnen aanzwengelen, zou ons een beter inzicht kunnen geven in de mechanismen die ten grondslag liggen aan een progressieve MS, en zou therapeutische perspectieven kunnen openen. Tot nog toe slagen we er immers niet goed in om een verdere verergering van die auto-immuunziekte te voorkomen. Er bestaat immers niet altijd een behandeling om schade van de axonen te voorkomen of beschadigde axonen te herstellen.(referentie: PNAS, 18 juni 2019, doi:10.1073/pnas.1901283116)https://www.pnas.org/content/early/2019/06/17/1901283116