De auteurs hebben 194 MS-patiënten gedurende vijf jaar gevolgd op cardiovasculair en cerebraal vlak (MRI). Bij inclusie waren de laterale ventrikels breder bij de MS-patiënten met hypertensie dan bij de MS-patiënten zonder hypertensie (66,1 ml vs. 49,9 ml), maar dat verschil was niet significant. Na een follow-up van vijf jaar daarentegen waren de laterale ventrikels significant breder geworden bij de MS-patiënten met hypertensie dan bij de MS-patiënten zonder hypertensie (+ 24,5% vs. + 14%). Het verlies van witte stof was meer uitgesproken bij de MS-patiënten met een hartziekte, overwegend coronair lijden.

Hypertensie en hart- en vaataandoeningen hebben invloed op de hersenstructuren, maar hebben geen invloed op de ziekteprogressie en het volume van de letsels. Die studie vestigt onze aandacht dus op het feit dat hypertensie en hart- en vaataandoeningen de hersenatrofie bij MS-patiënten versnellen. Ook daarom is het belangrijk om hartziekten, hypertensie en de klassieke cardiovasculaire risicofactoren op te sporen en te behandelen bij MS-patiënten.

Ref.: Jakimovski D. et al. Poster P2-345, AAN 2018, Los Angeles, 23/04/2018.