...

Er zijn immers aanwijzingen (bijvoorbeeld 10.1111/ppe.12253 en 10.1136/bmjopen-2016-011971 ) dat triptanen negatieve invloed zouden kunnen hebben op de neurologische ontwikkeling van de foetus (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, ADHD).Noorse vorsers (10.1001/jamanetworkopen.2022.15333) hebben een studie uitgevoerd bij 10.167 kinderen van moeders met migraine en hebben die kinderen gedurende gemiddeld 10,6 ± 2,2 jaar gevolgd. De studie heeft geruststellende resultaten opgeleverd.De kinderen van moeders die hebben aangegeven dat ze tijdens de zwangerschap triptanen hebben gebruikt, werden vergeleken met kinderen van moeders die geen triptanen hebben ingenomen tijdens de zwangerschap en die migraine hebben vertoond tijdens de zwangerschap of die geen migraine hebben vertoond tijdens de zwangerschap, maar enkel voor de zwangerschap. De incidentie van ADHD (medische diagnose of diagnose gebaseerd op het voorschrijven van geneesmiddelen ad hoc) was niet significant hoger bij de kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan triptanen, dan bij de kinderen die tijdens de zwangerschap niet zijn blootgesteld aan triptanen. Dat was het geval als de moeder migraine heeft gehad tijdens de zwangerschap (gewogen HR 1,16, 95% BI: 0,78-1,74), én als de moeder enkel voor de zwangerschap migraine heeft gehad (gewogen HR 1,28, 95% BI: 0,84-1,94). Evenmin was er een verschil in scores van de symptomen van ADHD (evaluatie op de leeftijd van vijf jaar met een selectie van 12 items van een vragenlijst ad hoc over onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit, die worden beschouwd als vroege voorspellers van een latere diagnose van ADHD) tussen de al dan niet tijdens de zwangerschap blootgestelde kinderen.Volgens die studie correleert prenatale blootstelling aan triptanen dus niet met een hoger risico op ADHD. Goed nieuws voor vrouwen met migraine en kinderwens.