...

In conflictgebieden heeft de gezondheid van de volkeren het hard te verduren. De gegevens over de prevalentie van geestesziekten waren echter al meer dan tien jaar oud. Sindsdien werden nieuwe methoden ontwikkeld om die gegevens te verzamelen. Daarom hebben experts van de WGO een meta-analyse van 129 studies uitgevoerd. Ze hebben daarvoor alle informatie doorgenomen die daarover werd gepubliceerd van 1980 tot augustus 2017 in 39 landen, en gegevens van zones waar de conflicten de laatste 10 jaar niet zijn verdwenen, waaronder Afghanistan, Irak, Nigeria, Somalië, Zuid-Soedan, Syrië en Jemen. De auteurs hebben de prevalentie van depressie, angststoornissen, posttraumatische stressstoornis, bipolaire stoornis en schizofrenie bepaald.Belangrijkste vaststelling: 22,1% van de mensen die in een conflictzone wonen, vertoont één van de bovenvermelde geestesstoornissen. Na correctie voor de comorbiditeit en genormaliseerd voor de leeftijd bedroeg de gemiddelde prevalentie van lichte geestesstornissen 13%. De prevalentie van matig ernstige en ernstige geestesstoornissen bedroeg respectievelijk 4% en 5,1%.Een depressie en angst blijken te verergeren met de leeftijd in oorlogsgebieden en er wordt vaker een depressie gerapporteerd bij vrouwen. "Die nieuwe ramingen moeten ons ertoe aanzetten om onmiddellijk en op lange termijn te investeren om alle mensen die in conflictzones en na de oorlog geestelijke en psychosociale ondersteuning te geven", betoogt dr. Mark van Ommeren van de WGO.(referentie : The Lancet, 11 juni 2019, DOI : 10.1016/S0140-6736(19)30934-1)https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30934-1/fulltext