...

Meer en meer landen legaliseren het gebruik van medicinale marihuana. Volgens een nieuwe studie zijn geestesstoornissen een van de frequentste redenen voor gebruik van medicinale marihuana na chronische, niet door kanker veroorzaakte pijn. Maar is medicinale marihuana wel echt effectief bij patiënten met bepaalde geestesziekten?Om dat na te gaan, hebben Australische vorsers 83 studies uitgevoerd tussen 1 januari 1980 en 30 april 2018 doorgenomen, waarvan 40 gerandomiseerde, gecontroleerde studies. Ze zijn voor hun meta-analyse uitgegaan van de studies die de werkzaamheid en de veiligheid hebben onderzocht van alle cannabinoïden voor medisch gebruik bij de behandeling van symptomen van zes geestesstoornissen bij mensen van minstens 18 jaar: depressie, angststoornis, aandachtstekortstoornis/hyperactiviteit (ADHD), gilles de la tourettesyndroom, posttraumatische stressstoornis en psychose.Resultaat? In enkele studies verbeterde THC de angstsymptomen licht bij patiënten met een ander gezondheidsprobleem zoals chronische pijn of multipele sclerose, maar of dat effect toe te schrijven was aan een verbetering van de ziekte zelf, was niet duidelijk. In één studie had farmaceutisch THC (met of zonder CBD) ongunstige invloed op de negatieve symptomen van psychose. Farmaceutisch THC (met of zonder CBD) had geen significant effect op de andere uitkomstmaten bij de onderzochte geestesstoornissen, maar verhoogde wel het aantal bijwerkingen.De auteurs concluderen dan ook dat er onvoldoende bewijzen zijn dat cannabinoïden enig nut hebben bij de behandeling van geestesstoornissen binnen een reglementair kader. "In landen waar het gebruik van cannabinoïden al wettelijk is toegestaan, moeten artsen en patiënten weten dat het niveau van bewijskracht zeer beperkt is en dat het gebruik van medicinale wiet risico's kan inhouden", concludeerde prof. Degenhardt.(referentie: The Lancet Psychiatry, 28 oktober 2019, DOI: doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30401-8)https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30401-8/fulltext