De auteurs van de studie, die werd gepresenteerd door A.S. Lopes de Sousa (Lissabon, Portugal), hebben de patiënten geanalyseerd met een gewijzigde Rankin-score (mRS, modified Rankin Scale) voor het cerebrovasculair accident van twee of minder en bij wie tussen november 2014 en juni 2017 een mechanische trombectomie werd uitgevoerd. De patiënten werden in twee groepen ingedeeld naar gelang van de leeftijd: lager (n = 134) of hoger (n = 74) dan 80 jaar. Het primaire eindpunt was de functionele capaciteit na drie maanden.

Vergelijking van de twee populaties

De frequentie van hypertensie en voorgeschiedenis van transient ischemic attack was significant hoger bij de oudste patiënten. Er was geen verschil in de score op de NIHSS-schaal (National Institute of Health Stroke scale) (16,6 versus 16,2, p = 0,65), een voorgeschiedenis van trombolyse (63,5% versus 65,7%, p = 0,76), de tijd tot revascularisatie (267 min versus 254 min, p = 0,52) en hemorragische transformatie (36,5% versus 34,3%, p = 0,76) tussen de twee groepen.

Een minder goed verloop van de functionele vermogens, maar ...

Na drie maanden waren de functionele vermogens significant zwakker bij de patiënten van 80 jaar of ouder. Het percentage patiënten met een gewijzigde Rankin-score van 3 of hoger was 67,6% bij de patiënten van patiënten van 80 jaar of ouder en 46,3% bij de patiënten jonger dan 80 jaar (OR 2,4; p < 0,01). Het percentage patiënten van 80 jaar of ouder dat volledig onafhankelijk was, was echter toch nog 32,4%.

Er was geen verschil in sterfte ongeacht de doodsoorzaak na drie maanden en de incidentie van hersenoedeem en hemorragische transformatie tussen de twee groepen (secundaire eindpunten). De leeftijd en de NIHSS-score bij opname correleerden significant met een minder gunstige evolutie na drie maanden.

De criteria verbeteren

Een mechanische trombectomie blijkt dus minder overtuigende resultaten te geven bij hoogbejaarde patiënten. Maar toch is ongeveer een derde van de patiënten van 80 jaar of ouder die op die manier worden behandeld, na drie maanden functioneel onafhankelijk. "Verder onderzoek is dus wenselijk om na te gaan bij welke hoogbejaarde patiënten een mechanische trombectomie de meeste kansen op slagen heeft", concludeerde A.S. Lopes de Sousa.

A.S Lopes de Sousa et al., Abstract O 206 4th Congress of the European Academy of Neurology, Lissabon, juni 2018.

De auteurs van de studie, die werd gepresenteerd door A.S. Lopes de Sousa (Lissabon, Portugal), hebben de patiënten geanalyseerd met een gewijzigde Rankin-score (mRS, modified Rankin Scale) voor het cerebrovasculair accident van twee of minder en bij wie tussen november 2014 en juni 2017 een mechanische trombectomie werd uitgevoerd. De patiënten werden in twee groepen ingedeeld naar gelang van de leeftijd: lager (n = 134) of hoger (n = 74) dan 80 jaar. Het primaire eindpunt was de functionele capaciteit na drie maanden. Vergelijking van de twee populatiesDe frequentie van hypertensie en voorgeschiedenis van transient ischemic attack was significant hoger bij de oudste patiënten. Er was geen verschil in de score op de NIHSS-schaal (National Institute of Health Stroke scale) (16,6 versus 16,2, p = 0,65), een voorgeschiedenis van trombolyse (63,5% versus 65,7%, p = 0,76), de tijd tot revascularisatie (267 min versus 254 min, p = 0,52) en hemorragische transformatie (36,5% versus 34,3%, p = 0,76) tussen de twee groepen.Een minder goed verloop van de functionele vermogens, maar ...Na drie maanden waren de functionele vermogens significant zwakker bij de patiënten van 80 jaar of ouder. Het percentage patiënten met een gewijzigde Rankin-score van 3 of hoger was 67,6% bij de patiënten van patiënten van 80 jaar of ouder en 46,3% bij de patiënten jonger dan 80 jaar (OR 2,4; p < 0,01). Het percentage patiënten van 80 jaar of ouder dat volledig onafhankelijk was, was echter toch nog 32,4%. Er was geen verschil in sterfte ongeacht de doodsoorzaak na drie maanden en de incidentie van hersenoedeem en hemorragische transformatie tussen de twee groepen (secundaire eindpunten). De leeftijd en de NIHSS-score bij opname correleerden significant met een minder gunstige evolutie na drie maanden. De criteria verbeteren Een mechanische trombectomie blijkt dus minder overtuigende resultaten te geven bij hoogbejaarde patiënten. Maar toch is ongeveer een derde van de patiënten van 80 jaar of ouder die op die manier worden behandeld, na drie maanden functioneel onafhankelijk. "Verder onderzoek is dus wenselijk om na te gaan bij welke hoogbejaarde patiënten een mechanische trombectomie de meeste kansen op slagen heeft", concludeerde A.S. Lopes de Sousa. A.S Lopes de Sousa et al., Abstract O 206 4th Congress of the European Academy of Neurology, Lissabon, juni 2018.