...

De "levensgeschiedenistheorie" in de evolutionaire biologie, die in de jaren vijftig is ontwikkeld, stelt dat, als de omgeving gunstig is, organismen hun middelen gebruiken voor groei en reproductie. In een vijandige omgeving worden die middelen getransfereerd naar zogeheten onderhoudsprogramma's zoals het bewaren van energie en verdediging tegen uitwendige aanvallen. De groep van de Universiteit van Genève (UNIGE) heeft die theorie toegepast op een specifiek domein van de geneeskunde: verkeerde activering van het immuunsysteem, die leidt tot auto-immuunziekten. Om hun hypothese te toetsen hebben de Zwitserse vorsers muizen met een experimentele auto-immune encefalomyelitis, een model van multipele sclerose, in een koudere omgeving (ongeveer 10 °C) geplaatst na een periode van acclimatisering, waarin de omgevingstemperatuur geleidelijk werd verlaagd. Ze hebben niet alleen een daling van de ernst van de ziekte vastgesteld, meer bepaald een spectaculaire vermindering van de afwijkingen van het bewegingsapparaat (van niet op de achterpoten kunnen stappen naar slechts een lichte verlamming van de staart) en een minder uitgebreide demyelinisatie, en bovendien konden de dieren zonder enig probleem hun lichaamstemperatuur op peil houden. "Wij hebben aangetoond dat koude invloed heeft op de activiteit van de inflammatoire monocyten en de antigeenpresentatie door die cellen vermindert, waardoor de T-lymfocyten, die een kritische rol spelen bij auto-immuniteit, minder worden geactiveerd en de ziektesymptomen verminderen", legt Mirko Trajkovski uit.Om het met eenvoudige woorden te zeggen, door het lichaam te verplichten zijn metabolisme te verhogen om de warmte bij te houden, haalt koude middelen weg uit het immuunsysteem. De vorsers gaan nu onderzoeken of hun ontdekking klinische toepassingen zou kunnen hebben."Voorrang geven aan de thermogene respons boven die van het immuunsysteem beschermt uiteraard tegen auto-immuniteit, maar anderzijds verhoogt koude de vatbaarheid voor bepaalde infecties. Onze onderzoeken zouden dus niet alleen kunnen helpen om een beter inzicht te krijgen in neuro-ontsteking, maar ook in andere infectieziekten en immunologisch gemedieerde aandoeningen. Dat moet verder worden uitgespit", voegt prof. Trajkovski eraan toe. (referentie: Cell Metabolism, 22 oktober 2021, doi: 10.1016/j.cmet.2021.10.002)