...

Amerikaanse vorsers hebben twee studies uitgevoerd om het eventuele verband tussen een hysterectomie met of zonder ovariëctomie en de geestelijke gezondheid van vrouwen te evalueren.In een eerste studie hebben ze de dossiers doorgenomen van 2094 vrouwen van minstens 18 jaar bij wie een hysterectomie zonder ovariëctomie was uitgevoerd tussen 1980 en 2002 wegens een goedaardige aandoening. Ze hebben daarbij enkel rekening gehouden met nieuwe diagnosen van depressie, angst, dementie, drugsgebruik en schizofrenie na een hysterectomie.Tijdens een mediane follow-up van 21,9 jaar was het absolute risico op depressie en angst respectievelijk 6,6% en 4,7% hoger dan bij controlevrouwen van dezelfde leeftijd die geen hysterectomie of ovariëctomie hadden ondergaan. Het absolute risico op depressie was hoger bij de vrouwen die een hysterectomie hadden ondergaan op de leeftijd van 18-35 jaar.In de tweede studie hebben de vorsers de medische dossiers doorgenomen van 1653 premenopauzale vrouwen bij wie de ovaria waren verwijderd, over het algemeen om het risico op ovarium- of borstkanker tegen te gaan.De vrouwen die tussen 1988 en 2007 een bilaterale ovariëctomie hadden ondergaan, zelfs als er geen sprake was van kanker, bleken voor de operatie vaker stemmingsstoornissen, angststoornissen of somatoforme stoornissen te vertonen. "We kunnen stellen dat psychische problemen mogelijk een belangrijke rol hebben gespeeld bij de beslissing om een bilaterale ovariëctomie te laten uitvoeren", legt Walter Rocca, neuroloog, uit. "Om in de toekomst conservatievere strategieën te ontwikkelen, moeten we een beter inzicht krijgen in die problemen." (referentie: Menopause, 30 augustus 2019, doi: 10.1097/GME.0000000000001415, en 10.1097/GME.0000000000001413)