...

Het staat nu buiten kijf dat contact met de natuur positieve invloed heeft op de gezondheid. Maar volstaan enkele minuten? Of laten de heilzame effecten van een uitstapje in de natuur zich pas gevoelen vanaf een zeker niveau?Om die vragen te beantwoorden, hebben vorsers van de Universiteit van Exeter de antwoorden van 19 806 Britten op de peiling "Monitor of Engagement with the Natural Environment" doorgenomen. De respondenten hadden informatie gegeven over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en over de tijd die ze de week voordien in een natuurlijke omgeving hadden doorgebracht. De auteurs hebben vastgesteld dat mensen die minstens twee uur per week in een groene omgeving doorbrachten, zich beter voelden in hun lichaam en hun hoofd dan mensen die niet vaak in de natuur kwamen. Maar als ze minder dan 120 minuten per week in de natuur doorbrachten, werd geen significant verschil waargenomen.Interessant is dat de heilzame effecten werden teruggevonden ongeacht het type wandeling in open lucht: in een stadspark, het bod, op het platteland of op het strand. Nog een andere vaststelling: die gunstige effecten werden waargenomen vanaf minstens 120 minuten per week, ongeacht of dat in één keer of in meerdere keren was. De afbreekwaarde van twee uur gold voor iedereen, zowel voor mannen als voor vrouwen, zowel voor kinderen als voor ouderen, zowel voor mensen die in rijke wijken wonen, als voor mensen die in arme wijken wonen, ongeacht de beroepscategorie en het ras, en ook voor patiënten met een ziekte of een chronische handicap.Scientific Reports, 13 juni 2019, doi: 10.1038/s41598-019-44097-3