...

Volgens eerder onderzoek over seizoensgriep en epidemische griep kunnen virale infecties op korte termijn symptomen veroorzaken die gelijken op die van de ziekte van Parkinson. Er zijn echter geen aanwijzingen dat griep het risico op ontwikkeling van de ziekte van Parkinson jaren of tientallen jaren later direct verhoogt.Om dat uit te pluizen, hebben Deense en Amerikaanse vorsers de medische dossiers van het Deense nationale patiëntenregister van 1977 tot 2016 doorgenomen. In het totaal was bij 10 271 patiënten tussen 1 januari 2000 en 31 december 2016 een diagnose van ziekte van Parkinson gesteld (met uitsluiting van gevallen van iatrogeen parkinsonisme). Elke patiënt werd vergeleken met 5 controlepersonen (n = 51 355) van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht. De gegevens werden geanalyseerd van december 2019 tot september 2021. De gegevens werden gestratificeerd volgens de tijd verlopen tussen de infectie en de diagnose van ziekte van Parkinson. Corocos et coll. hebben vastgesteld dat de mensen bij wie een diagnose van griep was gesteld in onverschillig welke maand, respectievelijk 73 % en 91 % meer kans liepen om een diagnose van ziekte van Parkinson te krijgen tien en vijftien jaar later. Als de analyse werd beperkt tot de maanden met de hoogste influenza-activiteit, was de OR ook verhoogd, maar met een breder betrouwbaarheidsinterval. Die correlatie werd niet teruggevonden met andere infecties (er werd echter geen rekening gehouden met zeer lichte infecties). Verschillende specifieke infecties correleerden met een hoger risico op het stellen van een diagnose van ziekte van Parkinson binnen 5 jaar na de infectie, maar die correlatie werd niet teruggevonden in geval van een infectie meer dan 10 jaar geleden. Er bestaat dus wel degelijk een correlatie tussen het griepvirus en de ziekte van Parkinson, maar er is geen bewijs van oorzakelijk verband. De auteurs erkennen dat hun studie enkele biases vertoont. Verder onderzoek is dus wenselijk om hun hypothese te bevestigen (of te ontkrachten). Mocht er inderdaad een oorzakelijk verband zijn, zou dat misschien preventieve en therapeutische implicaties kunnen hebben. (referentie: JAMA Neurology, 25 oktober 2021, doi: 10.1001/jamaneurol.2021.3895)