...

Op de website van de National Psoriasis Foundation staan getuigenissen van patiënten met psoriasis die beschrijven dat topische toediening van glycerine of inname van glycerine in water de rode schilferige vlekken en de jeuk vermindert. Om dat verder uit te pluizen, hebben Wendy Bollag en haar collegae-dermatologen van de Universiteit van Augusta tests uitgevoerd op kleine knaagdieren.Dr. Wendy Bollag heeft bijna twintig jaar geleden als eerste gerapporteerd dat glycerine, een stof die alcohol en water aantrekt en het esthetische uitzicht van de huid verbetert, een gezonde rijping van de huidcellen bevordert.Imiquimod beïnvloedt de respons van het immuunsysteem en kan plaques veroorzaken die gelijken op psoriasis. Vorsers hebben imiquimod toegediend aan gewone muizen en muizen waarbij ze het gen voor het enzym fosfolipase D2 hadden uitgeschakeld (PLD2-knock-outmuizen). Daarna hebben ze de oppervlakte en de ernst van de psoriasis, de dikte van het oor, het gewicht van een oorbiopt, de dikte van de opperhuid en ontstekingsmarkers gemeten.Glycerol topisch of via het drinkwater verminderde de ontwikkeling van psoriasisachtige letsels bij de wild type muizen. Topisch glycerol werkte als emolliens en had heilzame effecten, want zelfs bij de knock-outmuizen verbeterden de huidletsels na topische toediening van glycerol. Dat was echter niet zo perorale inname van glycerol. Dat wijst erop dat glycerol per os psoriasisachtige letsels pas kan verbeteren na omzetting in fosfatidylglycerol door het enzym PLD2. Dat strookt met een eerdere ontdekking van prof. Bollag. In 2018 heeft ze inderdaad vastgesteld dat topische toediening van fosfatidylglycerol, dat de functie van de keratinocyten regelt, de ontsteking in de huid en de kenmerkende verheven vlekken in een muizenmodel van psoriasis verminderde. Nu hebben de vorsers dus hetzelfde aangetoond maar met de precursor van fosfatidylglycerol, zijnde glycerine, dat vlot te verkrijgen is.Wendy Bollag wil snel klinische studies starten bij de mens om die resultaten te bevestigen. Glycerine is goedkoop, doeltreffend en veilig en wordt al in veel emollientia gebruikt. Ze wil een zalf maken met glycerine én fosfatidylglycerol en uitpluizen wat de optimale combinatie is bij de behandeling van psoriasis. (referentie: International Journal of Molecular Sciences, 15 augustus 2021, doi: 10.3390/ijms22168749)