...

Ze hebben hun studie uitgevoerd bij vrouwen met fibromyalgie van wie de biodemografische kenmerken, de klinische aspecten en de behandeling vrij vergelijkbaar waren. 27 vrouwen werden behandeld (interventiegroep: 6 sessies van 20 minuten met een tussenpoos van een week) en 52 hebben die behandeling niet gekregen (controlegroep). Alle vrouwen werden voor en 4 en 6 weken na de behandeling geëvalueerd (Pittsburgh Sleep Quality Index en Patient Clinical Global Impression Scale). De verschillende items van de slaapschaal waren na vier weken behandeling significant verbeterd in de interventiegroep en op het einde van de behandeling na zes weken waren die effecten nog toegenomen. Op het einde van de behandeling was 82% van de patiënten verbeterd. De verbetering correleerde met een algehele klinische verbetering. Na 6 weken waren de resultaten over de slaap vergelijkbaar bij de vrouwen van de interventiegroep en die van de controlegroep.De studie leert dus dat magnetische stimulering met een zwak veld de slaap en de algemene klinische situatie van patiënten met fibromyalgie kan verbeteren. Dat wijst er ook op dat die twee samenhangen.JM Gomez-Arguelles et al. Clin Exp Rheumatol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 7 april 2022. https://doi.org/10.55563/clinexprheumatol/6qb8e4