...

Op het virtuele congres van de EPA zijn de resultaten gepresenteerd over 1.279 zeer depressieve volwassen patiënten die in het reële leven werden behandeld met antidepressiva. 399 van die patiënten (31,2%) kregen tevens psychotherapie (cognitieve en gedragstherapie, behandeling die wordt aanbevolen bij een ernstige depressie, n = 292, of andere vormen van psychotherapie, psychoanalyse of systemische psychotherapie, n = 107). De resultaten waren niet beter na toevoeging van psychotherapie. De patiënten die psychotherapie kregen, waren jonger en hoger opgeleid, hadden vaker een job, vertoonden minder zelfmoordgedrag en kregen lagere doseringen van antidepressiva dan de patiënten die enkel antidepressiva kregen.In een communiqué van de EPA schrijft dr. Livia De Picker van de Universiteit van Antwerpen, die niet aan de studie heeft meegewerkt: "Ondanks de klinische richtlijnen en studies, die psychotherapie en een combinatie van psychotherapie en antidepressiva aanraden, kon in deze studie uitgevoerd in het reële leven niet worden aangetoond dat psychotherapie een meerwaarde heeft bij patiënten die antidepressiva krijgen wegens een ernstige depressie. Dat betekent daarom nog niet dat psychotherapie nutteloos is. Het wijst er echter wel op dat de psychotherapie die we momenteel toepassen bij depressieve patiënten, niet effectief is en dus kritisch tegen het licht moet worden gehouden."