...

Burn-out bij artsen begint stilaan epidemische proporties aan te nemen en heeft invloed op essentiële domeinen van de gezondheidszorg, hoofdzakelijk de kwaliteit van de zorg en dus op de tevredenheid en de veiligheid van de patiënten.Om dat verder uit te vlooien, hebben de universiteiten van Manchester, Keele, Leeds, Birmingham en Westminster hun krachten gebundeld en een meta-analyse uitgevoerd van 47 studies bij in het totaal 42 473 artsen, van wie 25 059 mannen (59%), van gemiddeld 38 jaar.Een burn-out in de geneeskunde blijkt enorme gevolgen te hebben. Een arts, die zich overbelast voelt, zal tweemaal vaker fouten maken zoals een onjuiste diagnose of een verkeerd voorschrift, waardoor hij de veiligheid van de patiënten in gevaar kan brengen.Volgens een recent rapport van de General Medical Council (GMC) stelt de Britse orde van artsen dat bij één op de 20 patiënten fouten worden gemaakt die hadden kunnen worden vermeden. Overbelasting zou het risico op niet-naleven van de professionele normen en slechte praktijken verdubbelen.Vooral jonge artsen lopen dat risico. Volgens de studie van de universiteiten verhoogt een burn-out bij artsen in opleiding de waarschijnlijkheid van niet-naleven van de professionele normen met factor 3,5. Volgens de peiling die de GMC heeft uitgevoerd bij 52 000 beginnende Britse artsen zou een kwart van de stagiairs een burn-out vertonen.Dat heeft ook invloed op de tevredenheid van de patiënten. De hoofdauteur van de studie, Maria Panagioti, stelt vast dat de patiënten driemaal vaker minder tevreden zijn als de artsen lichamelijk, emotioneel en mentaal uitgeput zijn.Tussen 2016 en 2017 is de tevredenheid van het publiek over de National Health Service (NHS), het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk, gedaald van 63% naar 57%."Het is overduidelijk dat een burn-out bij artsen zeer negatieve invloed heeft op het verstrekken van een veilige, en kwalitatief hoogstaande zorg aan de patiënten", zegt dr. Panagioti."Dat is duidelijk niet de schuld van der artsen, maar is te wijten aan een combinatie van factoren waaronder een hoge werkbelasting, de wijze waarop de teams samenwerken, en het ontbreken van maatregelen die het welzijn verbeteren. Een probleem is ook de cultuur van presteren, die de laatste jaren sterk is toegenomen in de medische wereld. Aan de artsen wordt almaar meer gevraagd om bovenmenselijk te zijn, terwijl ze dat niet zijn. Zoals iedereen die werkt onder zo'n druk, hebben ook zij zorg en aandacht nodig."Maria Panagioti benadrukt dat meer belang moet worden gehecht aan het welzijn van de artsen en nodigt de NHS uit om zich dringend te bezinnen over de omgeving waarin artsen vaak moeten werken, en om de werkbelasting te onderzoeken, het werk in groep te verbeteren en uitwisselingen tussen gezondheidswerkers te stimuleren. (referentie: JAMA Internal Medicine, oktober 2018, doi: 10.1001/jamainternmed.2018.3713, en YouTube-video)https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2698144https://www.youtube.com/watch?v=PW7CR2QB1jc