...

Een verkeersongeval, sportblessures of te veel tikken of sms'jes sturen kunnen de perifere zenuwen beschadigen. Die letsels zijn moeilijk te herstellen. De behandeling bestaat in pijnstillers en fysiotherapie.In ernstige gevallen kan een heelkundige ingreep vereist zijn. Gewoonlijk worden de beschadigde zenuwen tijdens de operatie elektrisch geprikkeld om het herstel te bevorderen. Aantasting van de neuronen van het centrale zenuwstelsel veroorzaakt een blijvende verlamming, maar de perifere zenuwen van de armen, de benen en de romp kunnen - gelukkig maar - regenereren na een verwonding, zodat de actieve controle van de spier kan worden hersteld.Het herstel verloopt echter zeer traag en is vaak onvolledig met een verlies van gevoeligheid of motoriek van de ledematen als gevolg. Na de operatie met dus peroperatieve elektrische stimulering hadden de artsen tot voor kort geen therapeutische mogelijkheden meer.Om dat probleem op te lossen, hebben de neurobioloog Wilson Zack Ray et coll. misschien een vernieuwende oplossing uitgedokterd. Ze hebben een elektronisch implantaat ontwikkeld, een schijfje ter grootte van een nagel, dat rond de beschadigde zenuw wordt gewikkeld. Het draadloze implantaat wordt door een externe bron van energie voorzien, wordt direct op de plaats van het letsel ingeplant en geeft dan elektrische prikkels af, die het herstel van de zenuw en de reconstructie van de spieren bevorderen. Het implantaat is biologisch afbreekbaar en wordt in minder dan twee weken in het lichaam volledig verwijderd.De vorsers hebben hun medische hulpmiddel gebruikt voor elektrische stimulering van ratten met een probleem van de nervus ischiadicus één uur per dag gedurende één, drie of zes dagen. Ze hebben daarna het herstel van de knaagdieren gedurende de volgende tien weken gevolgd.De resultaten spreken voor zich: elektrische stimulering versnelde het herstel van de zenuw, waardoor de spiermassa en -kracht sneller verbeterden dan bij de niet-behandelde ratten. Hoe frequenter de elektrische prikkels en hoe langer ze werden toegediend, des te sneller en vollediger was het herstel.Wetende dat een langere stimulering een verschil kan maken, gaan de vorsers nu uitpluizen wat de ideale duur is om het herstel te optimaliseren.Door wijziging van de samenstelling en de dikte van het materiaal van het implantaat, hopen ze het precieze aantal dagen te controleren dat het implantaat actief is voor het wordt afgebroken. Ze zijn nu ook nieuwe versies aan het ontwikkelen die elektrische prikkels kunnen afgeven gedurende meerdere weken.De resultaten bij ratten zijn veelbelovend, maar moeten natuurlijk nog worden bevestigd bij de mens. (referentie: Nature Medicine, 8 oktober 2018, doi: 10.1038/s41591-018-0196-2)