Aantasting van de nervus opticus kan tal van gezichtsstoornissen veroorzaken. Dat is frequent het geval bij MS-patiënten. De gezichtsstoornissen worden geëvalueerd met de Humphrey-test (evaluatie van het gezichtsveld) en de Sloan-grafieken (evaluatie van de gevoeligheid voor contrast). Soortgelijke evaluaties zijn noodzakelijk voor het stellen van een diagnose, het ramen van de prognose en de follow-up van het ooglijden. De onderzoeken zijn echter tijdrovend en kunnen meestal enkel worden uitgevoerd in gespecialiseerde diensten voor oogziekten, die echter vaak al overbelast zijn.

Vandaar het idee om een app voor smartphone te ontwikkelen voor zelfevaluatie van de visus door de patiënt, waarbij de resultaten dan kunnen worden voorgelegd aan de behandelende oogarts. De onderzoekers hebben de resultaten verkregen met de klassieke tests (Humphrey en Sloan) vergeleken met de resultaten van de app. De correlatiecoëfficiënt bleek zeer goed: ongeveer 0,92. De resultaten van zelfevaluatie met de app komen dus uitstekend overeen met die van de klassieke Humphrey- en Sloan-tests.

Ref.: Dubuisson N. et al. Abstract S16-008, AAN 2018, Los Angeles, 23/04/2018.