...

Canadese auteurs hebben een weinig bekend aspect van het gebruik van marihuana onder de loep genomen. In tegenstelling tot alcohol en cocaïne is inderdaad maar weinig onderzoek verricht naar gedragsstoornissen in een context van geweld. De vorsers van de Universiteit van Montreal hebben 1.136 psychiatrische patiënten gevolgd die in de MacArthur Risk Assessment Study werden gevolgd wegens gewelddadig gedrag.Ze hebben ook het effect van gebruik van cannabis onderzocht. Na correctie voor vertekenende factoren hebben ze vastgesteld dat marihuana effectief aanzet tot een gewelddadiger gedrag. Hoe langer het marihuanagebruik, des te meer gedragsproblemen ze vertoonden. De patiënten werden gevolgd gedurende vijf aparte perioden van telkens tien weken. Bij elke extra periode van marihuanagebruik steeg het risico op gewelddadig gedrag met factor 2,44. Dat doet dus vragen rijzen over de gevolgen van langdurig gebruik van marihuana bij die patiënten. Er gaan stemmen op om het gebruik van marihuana te liberaliseren. Het is dus wenselijk dat beleidsmensen rekening zouden houden met deze informatie.Dugré J et al. Persistency of Cannabis Use Predicts Violence following Acute Psychiatric Discharge Front. Psychiatry OnLine 21/09/2017. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2017.00176/full