...

In eerdere epidemiologische studies is aangetoond dat groente ruimtes in residentiële gebieden positieve invloed hebben op de cognitieve ontwikkeling en de geestelijke gezondheid, vooral bij jongeren. Waarom dat zo is, was echter nog niet onderzocht.Britse vorsers hebben de longitudinale gegevens tussen 2014 en 2018 uitgepluisd van een cohorte van 3568 kinderen en adolescenten van 9 tot 15 jaar in 31 scholen rond Londen om te zoeken naar correlatie tussen de natuurlijke omgeving en de cognitieve ontwikkeling, de geestelijke gezondheid en het algemene welzijn van de adolescenten.Aan de hand van satellietbeelden werd de omgeving ingedeeld in wat stedenbouwkundigen groene (bossen, weiden en parken) en blauwe ruimtes (rivieren, meren en de zee) noemen. De groene ruimtes werden opgesplitst in weilanden en bossen. Met satellietbeelden werd de dagelijkse blootstelling van de adolescenten aan elk type omgeving in een straal van 50 m, 100 m, 250 m en 500 m van hun woning en school berekend.In het begin en op het einde van de studie hebben de wetenschappers tests uitgevoerd om de cognitieve ontwikkeling, de geestelijke gezondheid en het psychische en sociale welzijn van de jongeren te evalueren.Na correctie voor andere variabelen bleken wouden het heilzaamste ecosysteem te zijn. Jongeren die dagelijks het meest in bossen kwamen, behaalden hogere scores bij cognitieve tests en liepen 16% minder kans om twee jaar later emotionele of gedragsproblemen te ontwikkelen. Groene ruimtes hadden een soortgelijk, maar kleiner effect, d.w.z. hogere scores van cognitieve ontwikkeling. Blauwe ruimtes hadden dat effect niet. De vorsers merken evenwel op dat de toegang tot blauwe ruimtes in de onderzochte cohorte over het algemeen beperkt was. Volgens doctorandus Mikaël Maes "biedt een onderdompeling in de beelden, de geluiden en de geuren van een bos tal van psychologische en fysiologische voordelen. Dat zou het immuunsysteem ondersteunen en de variabiliteit van de hartfrequentie en de cortisolconcentratie in het speeksel verlagen. Maar waarom bossen psychologische voordelen bieden, is niet bekend.De studie vertoont meerdere zwaktes, maar kan stedenbouwkundigen er misschien toch toe aanzetten om de gunstige effecten van het ecosysteem op de cognitieve ontwikkeling en de geestelijke gezondheid uit te buiten en daar rekening mee te houden bij beslissingen inzake stedenbouw. Misschien spelen ook de natuurlijke omgevingen op afstand van de woonplaats en de school van adolescenten een belangrijke rol en niet alleen de onmiddellijke omgeving.(referentie: Nature Sustainability, 19 juli 2021, doi: 10.1038/s41893-021-00751-1)https://www.nature.com/articles/s41893-021-00751-1#citeas