...

Leden van een universitair centrum in Zuid-Korea hebben het effect op korte termijn van repetitieve hoogfrequente transcraniale magnetische stimulering (rTMS) van de primaire motorische cortex links op de pijn in de benen als gevolg van een diabetische neuropathie geëvalueerd in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie bij 22 patiënten. Eén groep kreeg rTMS (stimulering met 10 Hz, 5 sessies) en de andere een nepprocedure.De intensiteit van de pijn voor de behandeling en na een dag en een week behandeling werd gemeten met een numerieke evaluatieschaal (NRS). De lichamelijke en de geestelijke gezondheid werden een week na de behandeling geëvalueerd met de twee subschalen van de SF-36, de SF-36 PCS en de SF-36 MCS.20 patiënten hebben de studie voltooid (10 in elke groep). In de rTMS-groep was de NRS-score een dag en een week na de behandeling significant lager dan voor de behandeling en de scores op de SF-36 PCS en de SF-36 MCS waren significant verbeterd een week na de behandeling. In de groep waarin een nepprocedure was toegepast, zijn de NRS-scores en de SF-36 PCS- en de SF-36 MCS-scores na de sessies niet significant veranderd.De resultaten van deze weliswaar erg kleine studie zonder langetermijngegevens zijn toch hoopgevend. De studie toont immers aan dat hoogfrequente rTMS van de primaire motorische cortex links de pijn in de benen ten gevolge van diabetische perifere neuropathie vermindert en de levenskwaliteit van de patiënten verbetert.Te volgen.S Yang et al. Pain physician. 2022; 25: E203-9.https://www.painphysicianjournal.com/current/abstracts?article = NzQyNw%3D%3D