...

Het aantal zwangeren dat alcohol dronk, rookte of marihuana gebruikte tijdens de zwangerschap, was respectievelijk 1,9%, 16,2% en 2,3%. De gemiddelde leeftijd van de zwangeren was 29,4 jaar.De auteurs hebben vastgesteld dat een depressie de belangrijkste risicofactor is voor gebruik van alcohol, tabak en cannabis tijdens de zwangerschap.Het aantal vrouwen dat alcohol dronk, tabak rookte of cannabis gebruikte was respectievelijk 2,15, 1,70 en 2,56 keer hoger bij de vrouwen die depressief waren tijdens de zwangerschap, dan bij vrouwen die niet depressief waren. Negatieve effecten bij de geboorte correleerden ook met overgewicht en obesitas, zwangerschapsdiabetes en insulinedependente diabetes."We weten niet wanneer het middelengebruik begonnen is", verklaarde prof. Jamie Seabrook. "Maar één ding is zeker: als de vrouwen tijdens de negen maanden van de zwangerschap verder blijven gebruiken, brengt dat de gezondheid van de moeder én die van de pasgeborene in gevaar."Ter herinnering, alcohol drinken, sigaretten roken en wiet roken tijdens de zwangerschap schaden de gezondheid van de baby: laag geboortegewicht, tragere groei, neuro-ontwikkelingsstoornissen, foetale-alcoholsyndroom, afhankelijkheidssyndroom bij de geboorte ...De resultaten van die studie ondersteunen het belang van programma's ter preventie van geestelijke gezondheidsproblemen bij zwangeren. (referentie: Journal of Neonatal-Perinatal Medicine, 8 augustus 2019, DOI: 10.3233/NPM-1814)https://content.iospress.com/articles/journal-of-neonatal-perinatal-medicine/npm1814