...

We weten eigenlijk niet goed waarom sommige patiënten weinig of geen symptomen krijgen na een sars-CoV-2-infectie, terwijl andere een ernstige Covid-19 ontwikkelen waarvoor ze zelfs in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. De vatbaarheid van de nasofarynx zou een van de redenen kunnen zijn. Dat is de conclusie van een studie van de University of Augusta. De vorsers hebben de microbiota in de neus en de nasofarynx onderzocht. Die vormen de eerstelijnsverdediging tegen virussen, bacteriën en andere pathogene agentia die via de neus proberen binnen te dringen.De vorsers hebben wissers van de nasofarynx onderzocht van 84 patiënten van 49 tot 78 jaar (27 patiënten met een negatieve test zonder symptomen, 30 patiënten met een positieve test zonder symptomen, 27 met een positieve test en matig ernstige symptomen, waarvoor geen ziekenhuisopname vereist was).Bij de helft van de symptomatische patiënten was er geen voldoende hoeveelheid microbiota voor sequencing. De meeste patiënten zonder symptomen met een positieve of negatieve test hadden wel een voldoende hoeveelheid nasale microbiota.De vorsers hebben ook opgemerkt dat de nasofarynx van symptomatische patiënten significant hogere hoeveelheden van twee pathogene bacteriële species bevatte waaronder Cutibacterium. Die bacterie wordt over het algemeen teruggevonden op de huid en speelt niet alleen mee bij de pathogenese van acne, maar kan ook hart- en schouderinfecties veroorzaken na operatie. Omgekeerd was de hoeveelheid van een handvol andere, weinig onderzochte bacteriën significant kleiner.De microbiota van de patiënten met een positieve test met of zonder symptomen bevatte tweemaal meer cyanobacteriën. Die bacteriën regelen de immuunrespons, dringen over het algemeen via het slijmvlies, bijv. het neusslijmvlies, in het lichaam en kunnen een pneumonie en leverletsels veroorzaken. De correlatie tussen de microbiota van de nasofarynx en de ernst van een Covid-19 is nog altijd niet duidelijk, maar de vorsers hebben toch een "sterke correlatie" vastgesteld. Waarschijnlijk bevat die microbiota dus biomarkers die iets zeggen over de ernst van de ziekte bij een sars-CoV-2-infectie. De studie is uitgevoerd voor het opduiken van de huidige varianten, maar de auteurs denken dat de verschillen in microbiota die ze hebben vastgesteld, waarschijnlijk ook zullen worden teruggevonden met die nieuwe varianten.Op grond van de vele onderzoeken uitgevoerd op de intestinale microbiota, denken de vorsers dat een herbevolking of beïnvloeding van de nasale microbiota misschien het risico op ernstige symptomen zou kunnen verkleinen.Samengevat, op een nasofarynxwisser voor een PCR-test kan ook de microbiota worden geanalyseerd om de gevolgen van een sars-CoV-2-infectie te voorspellen. Grotere studies zijn evenwel nodig om die resultaten te bekrachtigen, de correlatie te evalueren tussen de respons van het immuunsysteem (cytokinestorm) en de nasale microbiota, de onderliggende mechanismen te ontrafelen en een behandeling uit te dokteren. (referentie: Diagnostics, 5 september 2021, doi: 10.3390/diagnostics11091622)